ХУДАЛДААНЫ САНХҮҮЖИЛТ

ФАКТОРИНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ФАКТОРИНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Импорт факторинг нь гадаадын орнуудаас бараа, бүтээдэгдэхүүн импортлох, барааны эргэцийг нэмэгдүүлэхэд туслах богино хугацаатай санхүүжилтийн хэрэгсэл юм.

 

Факторингийн үйлчилгээг ашиглахад экспортлогчийн банкнаас (export factor) санхүүжилт хийгддэг тул тухайн барааг, бүтээгдэхүүнийг бэлтгэн нийлүүлж буй талаас факторингийн хүсэлт гаргадаг онцлогтой. Факторингийн үйлчилгээг ашиглахад экспортлогчийн банкнаас (export factor) санхүүжилт хийгддэг тул тухайн барааг, бүтээгдэхүүнийг бэлтгэн нийлүүлж буй талаас факторингийн хүсэлт гаргадаг онцлогтой. Дэлхий дахинд нэр хүнд бүхий Олон улсын факторингийн сүлжээ болох FCI + IFG байгууллагын гишүүн банк, санхүүгийн байгууллагуудаар дамжуулан факторинг үйлчилгээг санал болгож байна.