Голомт банк Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Усны газартай хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгууллаа


Голомт банкны Гүйцэтгэх захирал Норихико Като болон Засгийн Газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Усны газрын дарга З.Батбаяр нар 2024 оны гуравдугаар сарын 29-ний өдөр хамтын ажиллагааны санамж бичигт гарын үсэг зурлаа.

Санамж бичгийн хүрээнд усны тухай хууль, ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах, Тогтвортой хөгжлийн 6-р зорилт “Баталгаат ундны ус, ариун цэврийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх”, Монгол Улсын Ногоон таксономийн хүрээнд иргэн аж ахуйн нэгжүүдийн ус дахин боловсруулах, эргүүлэн ашиглах, усны нөөцийн нэгдсэн менежментийг сайжруулах, сайн туршлага, нөлөөллийг бий болгох, олон нийтэд сурталчлан таниулах юм.

Энэхүү хамтын ажиллагааны үр дүнд усны нөөцийг хэмнэх, усны бохирдлыг бууруулах нөхцөл бүрдэж, сайн туршлагуудыг нэмэгдүүлэх юм.

Сайн сайхныг санхүүжүүлнэ

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ