ГОЛОМТ БАНК ХК НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛНА


ГОЛОМТ БАНК ХК НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛНА

Голомт банк ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны 2-р сарын 14-ний өдрийн ээлжит бус хурлаар 2023 оны үйл ажиллагааны цэвэр ашгаас хувьцааны ногдол ашиг хуваарилахаар шийдвэрлэлээ. 2023 онд Голомт банк 180.8 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай ажилласан бөгөөд өмнөх оны мөн үеэс 80 хувиар буюу 80.3 тэрбум төгрөгөөр өсөж, IPO хийх үеийн санхүүгийн төсөөллөөрх цэвэр ашгийн хэмжээг 44 хувиар давуулан биелүүлсэн байна. Иймд Компанийн тухай хууль, Голомт банкны дүрэмд заасны дагуу ТУЗ-ийн шийдвэрээр 2023 оны цэвэр ашгийн 40 хувь буюу нэгж хувьцаанд 90 төгрөг, нийт 72.8 тэрбум төгрөгийг хувьцаа эзэмшигчдэд мөнгөн хэлбэрээр ногдол ашиг хуваарилахаар тогтлоо.

Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах өдрийг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын өдрөөр тасалбар болгон тогтоох бөгөөд Зохицуулагч байгууллагын зөвшөөрөл ирснээс хойш 60 хоногийн дотор “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв”-өөр дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг олгох болно.

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ