Голомт банкны 2023 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайланг хүргэж байна


Голомт банкны 2023 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайланг хүргэж байна

Голомт банкны 2023 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайланг хүргэж байна

Монголбанкнаас гаргасан стандартын дагуу арилжааны банкнууд улирал бүр санхүүгийн тайлангаа нэгтгэн олон нийтэд мэдээлдэг. Энэ хүрээнд Голомт банк 2023 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлангаа бэлтгэн хүргэж байна.

2023 оны 2-р улирлын үр дүнг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад:

 • Нийт актив 7.1%-аар өсөж 9.2 их наяд төгрөгт хүрэв.
 • Нийт өөрийн хөрөнгө 18.4%-аар өсөж 846.3 тэрбум төгрөгт хүрэв.
 • Нийт зээл 16.1%-аар өсөж 4.3 их наяд төгрөгт хүрэв. Чанаргүй зээлийн харьцаа 7.3% байна
 • Харилцагчийн эх үүсвэр 7.6%-аар өсөж 6.0 их наяд төгрөгт хүрэв.
 • Татварын дараах цэвэр ашиг 20.9 тэрбум төгрөгөөр буюу 36.5%-аар өсөж 78.2 тэрбум төгрөгт хүрэв.

Та ЭНД дарж Голомт банкны улирлын санхүүгийн тайлантай танилцах боломжтой.

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ