“ГОЛОМТ БАНК” ХК ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭДЭЭ НОГДОЛ АШИГ ТАРААЛАА


“Голомт банк” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 2-р сарын 15-ны өдрийн 00/07 тогтоолоор хувьцааны ногдол ашиг хуваарилахаар шийдвэрлэсэн билээ.

Тус шийдвэрийн дагуу Голомт банкны 2022 оны үйл ажиллагааны цэвэр ашгийн 40.4 хувьд буюу нийт 40,432,865,300 төгрөгийн ногдол ашгийг нэгж хувьцаанд 50 төгрөгөөр тооцож “Үнэт Цаасны Төвлөрсөн Хадгаламжийн Төв”-өөр дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдийн үнэт цаасны дансанд байршууллаа.

Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг 2023 оны 4-р сарын 04-нд буюу Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын бүртгэлийн өдрөөр тасалбар болгон тогтоосон болно.

Хувьцаа эзэмшигч та бүхэн өөрийн бүртгэлтэй брокер, дилерийн компанид хандаж, ногдол ашгийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг авна уу.

Сайн сайхан ирээдүйнхээ төлөө Голомт банканд хөрөнгө оруулсан нийт хувьцаа эзэмшигчдэдээ баярлалаа.

Нээлттэй банк – Голомт банк

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ