Бэлэн Бэлэн бус
Валютын ханш Авах Зарах Авах Зарах