2017-08-17 Бэлэн Бэлэн бус
Валютын ханш Авах Зарах Авах Зарах

Америк доллар
2438.0 2452.0 2438.0 2448.0

Eвро
2841.0 2908.0 2835.0 2902.0

Хятадын юань
363.2 367.3 363.0 367.0

Оросын рубль
39.91 43.33 39.91 41.83

Японы иен
21.89 22.47 21.91 22.43

Английн фунт
3116.0 3184.0 3112.0 3176.0

Швейцарь франк
2481.0 2569.0 2490.0 2564.0

БНСУ-ын вон
2.037 2.198 2.047 2.192

Гонконг доллар
307.1 315.8 308.1 315.6

Австрали доллар
1888.0 1983.0 1891.0 1972.0

Канад доллар
1876.0 1979.0 1877.0 1964.0

Сингапур доллар
1709.0 1825.0 1714.0 1817.0

Швед крон
265.0 324.0 265.0 324.0

Биет бус алт
100542.0 101492.0 100542.0 101492.0