Ажлын байр дэмжих зээл – Иргэн
 • Нүүр
 • Ажлын байр дэмжих зээл – Иргэн

Ажлын байр дэмжих зээл – Иргэн

Бизнес эрхлэгч Иргэн нь жилийн 3%-ийн хүүтэй, 50,0 сая төгрөг хүртэлх зээлийг 3 жилийн хугацаатай авах боломжтой.

Зээл хүсэгч та дараах нийтлэг шалгуурыг хангасан байна. Үүнд:

Зээлдэгчид тавигдах шаардлага:

 • Банкны зээл хүсэгчид тавигдах нийтлэг шалгуурыг хангасан байх;
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ