Хадгаламж барьцаалсан зээл

Хадгаламж барьцаалсан зээл

Хугацаат хадгаламжийнхаа хугацааг цуцлахгүйгээр санхүүгийн эрэлт хэрэгцээгээ хангахад нь зориулагдсан банкны бүх салбар болон онлайнаар авах боломжтой бүтээгдэхүүн.
 •  

   

  Зээлийн хэмжээ

   

  Зээлийн төрөл Хэмжээ
  Хадгаламж барьцаалсан зээл 90% хүртэл
  Хадгаламж барьцаалсан Кредит карт 85% хүртэл
  Хөрөнгө оруулалтын хадгаламж барьцаалсан зээл Хөрөнгө оруулалт хийсний дараах үлдэгдлийн 85% хүртэл
  Зээлийн доод хэмжээ 100,000 төгрөг
  Салбар харгалзахгүй зээл олгох дээд хэмжээ 30,000,000 төгрөг
  Хугацаа Хадгаламжийн хугацаа дуусах хүртэл
  Зээлийн хүү
  • Салбараар олгогдох хадгаламжийн жилийн хүү + 6.0% /Төгрөг/
  • Онлайнаар олгогдох хадгаламжийн жилийн хүү + 4.8% /Төгрөг/
  • Үндэсний хуримтлалын бүтээгдэхүүн барьцаалсан зээлийн жилийн хүү 19.4%-22.0%
  • Кредит картын ерөнхий нөхцөлийн дагуу
  • Хөрөнгө оруулалтын хадгаламжийн жилийн хүү +4.0% /төгрөг/
  Зээлийн барьцаа Голомт банкны салбар, тооцооны төвд байршуулсан төгрөгийн хугацаатай мөнгөн хадгаламж
  Өргөдлийн хураамж
  • Дижитал суваг: 3,000 төгрөг
  • Салбар: 5,000 төгрөг
  • Голомт банканд төгрөгийн хугацаатай хадгаламжийн данстай байх

  Салбараар:

  • Үндсэн эсвэл хамтран эзэмшигч байх
  • Үндсэн болон хамтран эзэмшигч хамт байж зарлага гаргах нөхцөлтэй хадгаламжийн хувьд хамт байх

  Дижитал сувгаар:

  • Зөвхөн 1 эзэмшигчтэй хугацаатай хадгаламж байх
  • Алтан түлхүүр хадгаламж, хүүхдийн мөнгөн хадгаламжийг барьцаалж зээл авч байгаа бол насанд хүрээгүй этгээдийн хууль ёсны төлөөлөгч байх
  • Цахим үнэмлэх
 • Хэрэглээний зээл
  Хэрэглээний зээлийн анкет

Хадгаламж барьцаалсан зээл зөвлөмж

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ