Амины орон сууц барьж дуусгах зээл

Амины орон сууц барьж дуусгах зээл

Таатай нөхцөлтэй зээлээр мөрөөдлийн байшингаа бодит болгоорой.
Хугацаа
15 жил
Дээд хэмжээ
100% хүртэл
 • Зээлийн хэмжээ Амины орон сууцын жишиг үнийн дүнгийн 70%-100% хүртэл
  Зээлийн хүү /жилээр/ 13.8% – 15.0%
  Урьдчилгаа
  • Хамтран ажиллах гэрээтэй бол: 30% хүртэл /Өөрийн эзэмшлийн орон сууц барьцаалах бол: 0-29%/
  • Хамтран ажиллах гэрээгүй төсөл болон иргэн бол: 30%-аас дээш /Барилгын гүйцэтгэл 30%-аас дээш байх/
  Зээлийн хугацаа 15 жил хүртэл
  Зээл олголтын шимтгэл Зээлийн дүнгийн 1%
  Урьдчилж төлбөл Торгуульгүй
  Даатгал Зээлийн хугацаанд зээлдэгчийн амь нас болон эд хөрөнгийн даатгалд хамрагдана.
  Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг
  • 18 нас хүрсэн, эрх зүйн бүрэн чадамжтай байх
  • Орон сууц худалдан авах зайлшгүй эрэлт хэрэгцээтэй байх
  • Зээлийг эргэн төлөх тогтмол орлоготой байх
  • Урьдчилгаа төлбөрийн 30-аас доошгүй хувийг өөрөөс санхүүжүүлэх чадвартай байх
  • Үндсэн зээлдэгч нь тухайн ажил олгогч байгууллагад 2 буюу түүнээс дээш жил ажилласан байх; хувиараа бизнес эрхэлдэг бол тухайн бизнесийг 2 буюу түүнээс дээш жилийн хугацаанд эрхэлсэн байх
  • Хамтран зээлдэгч нь тухайн ажил олгогч байгууллагад 1 буюу түүнээс дээш жил ажилласан байх; хувиараа бизнес эрхэлдэг бол тухайн бизнесийг 2 буюу түүнээс дээш жилийн хугацаанд эрхэлсэн байх
  • Банк, ББСБ-д зээл, батлан даалтын хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх
  • Зээлийн өргөдөл
  • Зээлийн анкет бөглөх, 1% цээж зураг
  • Цахим үнэмлэхний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
  • Оршин суугаа газрын хорооны тодорхойлолт
  • Гэрлэсний гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
  • Ажил олгогч байгууллагын тодорхойлолт (албан тушаал, ажилласан жил, цалингийн хэмжээ, нэмэгдэл урамшууллыг тусгах)
  • ХУР-ын лавлагаа: Нийгмийн даатгалын тодорхойлолт (банкны салбарт хурууны хээгээ уншуулах боломжтой)
  • Хөдөлмөрийн гэрээ

  Та Зээлийн анкет татах талбараас Өргөдлийн маягтыг татаж авна уу.

 • Орон сууцны зээл
  Орон сууцны зээлийн анкет
  Орон сууцны зээл
  ОСЗээлийн анкет

Амины орон сууц барьж дуусгах зээл зөвлөмж

 • 0
  100000000
  2000000000
  1
  20.8
  30
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  25000000
  2000000000
  10000
  100000
  5000000
  1
  15
  30
  1
  24
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ