Luxury орон сууц худалдаж авах зээл

Luxury орон сууц худалдаж авах зээл

Тансаг зэрэглэлийн орон сууцаа таатай нөхцөлтэй зээлээр худалдан аваарай.
Хугацаа
240 сар
Дээд хэмжээ
ОСҮ-100%
 • Зээлийн хэмжээ Сонгосон байрны үнийн дүнгийн 100% хүртэл
  Зээлийн хүү /жилээр/ 15.00%-18.60%
  Зээлийн бодит өртөг /жилээр/ 15.19%-18.83%
  Урьдчилгаа төлбөр* 20% /Урьдчилгаа төлбөрт өөрийн эзэмшлийн орон сууцыг барьцаалж болно./
  Зээлийн хугацаа 20 хүртэл жил
  Зээл олголтын шимтгэл Зээлийн дүнгийн 1%
  Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг
  Даатгал Зээлийн хугацаанд зээлдэгчийн амь нас, гэнэтийн осол болон эд хөрөнгийн даатгалд хамрагдана.
  Урьдчилж төлбөл Торгуульгүй

  *Хэрэв та орон сууц нэмэлтээр барьцаалах бол урьдчилгаа төлбөрийн хэмжээг 0% байж болно.

  • 18 нас хүрсэн, эрх зүйн бүрэн чадамжтай байх
  • Орон сууц худалдан авах зайлшгүй эрэлт хэрэгцээтэй байх
  • Зээлийг эргэн төлөх тогтмол орлоготой байх
  • Урьдчилгаа төлбөрийн 30-аас доошгүй хувийг өөрөөс санхүүжүүлэх чадвартай байх
  • Үндсэн зээлдэгч нь тухайн ажил олгогч байгууллагад 2 буюу түүнээс дээш жил ажилласан байх; хувиараа бизнес эрхэлдэг бол тухайн бизнесийг 2 буюу түүнээс дээш жилийн хугацаанд эрхэлсэн байх
  • Хамтран зээлдэгч нь тухайн ажил олгогч байгууллагад 1 буюу түүнээс дээш жил ажилласан байх; хувиараа бизнес эрхэлдэг бол тухайн бизнесийг 2 буюу түүнээс дээш жилийн хугацаанд эрхэлсэн байх
  • Банк, ББСБ-д зээл, батлан даалтын хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх
  • Зээлийн өргөдөл
  • Зээлийн анкет бөглөх, 1% цээж зураг
  • Цахим үнэмлэхний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
  • Оршин суугаа газрын хорооны тодорхойлолт
  • Гэрлэсний гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
  • Ажил олгогч байгууллагын тодорхойлолт (албан тушаал, ажилласан жил, цалингийн хэмжээ, нэмэгдэл урамшууллыг тусгах)
  • ХУР-ын лавлагаа: Нийгмийн даатгалын тодорхойлолт (банкны салбарт хурууны хээгээ уншуулах боломжтой)
  • Хөдөлмөрийн гэрээ

   

  Та Зээлийн анкет татах талбараас Өргөдлийн маягтыг татаж авна уу.

 • Орон сууцны зээл
  Орон сууцны зээлийн анкет

Luxury орон сууц худалдаж авах зээл зөвлөмж

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ