Тэтгэврийн зээл

Тэтгэврийн зээл

Голомт банкаар дамжуулан өндөр насны тэтгэвэр авагчдад зориулсан тэтгэврийн орлогыг барьцаалан олгох зээлийн бүтээгдэхүүн.
Хугацаа
24 хүртэл сар
 • Нөхцөл Тэтгэврийн зээл
  Зээлийн дээд хэмжээ 24 сарын тэтгэврийн нийлбэр дүнгээс хэтрэхгүй
  /Нийт төлөх хүү хасагдана/
  Хугацаа 24 сар хүртэл
  Зээлийн хүү /жил/ 15.60%
  Зээлийн бодит өртөг /жил/ 15.60%
  Зээл олголтын шимтгэл Байхгүй

   

  • Смарт банк ашиглан зээл авах зааврыг ЭНД дарж авна уу.
  • Интернэт банк ашиглан зээл авах зааврыг ЭНД дарж авна уу.
 • Салбараар:

  • Өөрийн биеэр ирж гэрээг байгуулах боломжтой байх /итгэмжлэлээр тэтгэврийн зээл олгохгүй
  • Нийгмийн даатгалын хэлтэст өндөр настны тэтгэвэр авагчаар бүртгэгдсэн байх

  Дижиталаар:

  • Нийгмийн даатгалын хэлтэст өндөр настны тэтгэвэр авагчаар бүртгэгдсэн байх
  • Голомт банкны тэтгэврийн харилцах дансаар 1 сар тэтгэвэр авсан байх
  • Хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэлгүй, сүүлийн 2 жилийн хугацаанд чанаргүй зээлийн түүхгүй байх
 • Салбараар:

  • Цахим иргэний үнэмлэх
  • Өргөдлийн маягт /цээж зурагтай/

  Дижиталаар:

  • Цахим лавлагаа/E-Mongolia/
  • Дурын салбар тооцооны төвд хандан Дижитал зээлийн эрх нээх /мастер/ гэрээ байгуулсан байх
 • Тэтгэврийн зээл
  Тэтгэврийн зээлийн анкет

Дижитал зээл зөвлөмж

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ