Тэтгэврийн зээл

Тэтгэврийн зээл

Голомт банкаар дамжуулан өндөр насны тэтгэвэр авагчдад зориулсан тэтгэврийн орлогыг барьцаалан олгох зээлийн бүтээгдэхүүн.
Хугацаа
24 хүртэл сар
 • Нөхцөл Тэтгэврийн зээл
  Зээлийн дээд хэмжээ 24 сарын тэтгэврийн нийлбэр дүнгээс хэтрэхгүй
  /Нийт төлөх хүү хасагдана/
  Хугацаа 24 сар хүртэл
  Зээлийн хүү /жил/ 15.60%
  Зээлийн бодит өртөг /жил/ 15.60%
  Зээл олголтын шимтгэл Байхгүй
  • Нийгмийн даатгалын хэлтэст өндөр настны тэтгэвэр авагчаар бүртгэгдсэн байх
  • Өөрийн биеэр ирж зээлийн гэрээг байгуулах боломжтой байх
  • Хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийн үлдэгдэлгүй байх
  • Голомт банкны тэтгэврийн харилцах дансаар 1 сар тэтгэвэр авсан байх
  • Цахим иргэний үнэмлэх
  • Өргөдлийн маягт /цээж зурагтай/
 • Тэтгэврийн зээл
  Тэтгэврийн зээлийн анкет

Дижитал зээл зөвлөмж

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ