Дижитал посын орлого барьцаалсан зээл

Дижитал посын орлого барьцаалсан зээл

Энэхүү зээлийн бүтээгдэхүүн нь Голомт банкны энгийн болон Easypay -н ПОС төхөөрөмжийг ашиглан борлуулалтын орлогоо хүлээн авдаг харилцагч нарт зориулагдсан онлайн зээлийн бүтээгдэхүүн юм.
Хугацаа
6 хүртэл сар
Дээд хэмжээ
30,0 сая төгрөг хүртэл
 • Зээлийн дээд хэмжээ 30,0 сая төгрөг хүртэл
  Зээлийн хүү /жил/ 16.2% – 19.8%
  Зээлийн бодит өртөг /жил/ 17.05% – 20.67%
  Зээлийн хугацаа 6 хүртэл сар
  Өргөдлийн хураамж 0 төгрөг
  Зээл олголтын шимтгэл Олгосон зээлийн дүнгийн 0.5% /дээд хэмжээ 1,0 сая төгрөг хүртэл/
  • Үндсэн зээл хүсэгч нь Монгол улсад оршин суудаг, Монгол улсын иргэн байх;
  • Сүүлийн 6 сараас доошгүй хугацаанд тухайн бизнесийг тогтвортой эрхэлж байгаа бөгөөд цаашид эрхлэх;
  • Голомт банкны энгийн болон Easypay -н ПОС төхөөрөмжийг сүүлийн 6 сараас дээш хугацаагаар тогтмол ашигласан байх;
  • Бусад банк, ББСБ, Хуулийн этгээд, Хувь хүмүүст анхаарал хандуулах ба түүнээс дээш ангилалтай зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй, чанаргүй зээлийн түүхгүй, өргүй байх;
  • Иргэний үнэмлэх эх хувиар, эсвэл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;
  • Бизнесийн үйл ажиллагаа эрхэлж байгааг баталгаажуулах баримт бичиг 1-с доошгүй;

Үйлчилгээний талбайн зээл зөвлөмж

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ