Ногоон амины орон сууцны зээл

Ногоон амины орон сууцны зээл

Ногоон барилгад тусгайлан зориулсан зээлийн үйлчилгээ
Хугацаа
240 сар
Дээд хэмжээ
300 сая ₮
 • Зээлийн нөхцөл Ногоон АОС худалдаж авах Ногоон АОС барьж дуусгах
  Зээлийн хэмжээ 300 сая төгрөг хүртэл 160 сая төгрөг хүртэл
  Урьдчилгаа төлбөр 20% 30%
  Зээлийн хүү* EDGE Certified: Бодлогын хүү + 4%

  EDGE Advanced, Carbon Zero: Бодлогын хүү + 2%

  Зээлийн хугацаа 240 сар хүртэл 120 сар хүртэл
  Зээл олголтын шимтгэл 1%
  Өргөдлийн хураамж 20,000 төгрөг
  Даатгал Амь нас болон барьцаа хөрөнгийн даатгалд заавал хамрагдах

  *Зээлийн хүү нь EDGE certificate-тай шууд хамааралтай ба гэрчилгээний төрлөөс хамааран хүү тогтооно.

  • Олон улсын EDGE стандартын батламжтай
  • Эрчим хүчний хэмнэлтийн гэрчилгээ А++, А+, А, В ангилалд байх
  • 18 нас хүрсэн, эрх зүйн бүрэн чадамжтай байх
  • Орон сууц худалдан авах зайлшгүй эрэлт хэрэгцээтэй байх
  • Зээлийг эргэн төлөх тогтмол орлоготой байх
  • Урьдчилгаа төлбөрийн 20-аас доошгүй хувийг өөрөөс санхүүжүүлэх чадвартай байх
  • Үндсэн зээлдэгч нь тухайн ажил олгогч байгууллагад 2 буюу түүнээс дээш жил ажилласан байх; хувиараа бизнес эрхэлдэг бол тухайн бизнесийг 2 буюу түүнээс дээш жилийн хугацаанд эрхэлсэн байх
  • Хамтран зээлдэгч нь тухайн ажил олгогч байгууллагад 1 буюу түүнээс дээш жил ажилласан байх; хувиараа бизнес эрхэлдэг бол тухайн бизнесийг 2 буюу түүнээс дээш жилийн хугацаанд эрхэлсэн байх
  • Банк, ББСБ-д зээл, батлан даалтын хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх
  • Олон улсын EDGE стандартын батламжтай
  • Эрчим хүчний хэмнэлтийн гэрчилгээ А++, А+, А, В ангилалд байх
  • ӨЭҮ ОСЗээлийн бүтээгдэхүүний дагуу
  • Зээлийн өргөдөл
  • Зээлийн анкет бөглөх, 1% цээж зураг
  • Цахим үнэмлэхний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
  • Оршин суугаа газрын хорооны тодорхойлолт
  • Гэрлэсний гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
  • Ажил олгогч байгууллагын тодорхойлолт (албан тушаал, ажилласан жил, цалингийн хэмжээ, нэмэгдэл урамшууллыг тусгах)
  • ХУР-ын лавлагаа: Нийгмийн даатгалын тодорхойлолт (банкны салбарт хурууны хээгээ уншуулах боломжтой)
  • Хөдөлмөрийн гэрээ
  • Хувиараа бизнес эрхэлдэг бол бизнесийн үйл ажиллагаатай холбоотой бичиг баримтууд
  • Урьдчилгаа төлбөрийн баримт
  • Шинээр ашиглалтад орсон барилгаас худалдан авах бол орон сууцны захиалгын гэрээ
  • Хуучин орон сууц худалдан авах бол орон сууц худалдах худалдан авах гэрээ, орон сууцны өмчлөх эрхийн гэрчилгээний хуулбар, барьцаанд буй эсэх УБЕГазрын лавлагаа
  • Өрхийн гишүүдийн нэр дээр УБЕГазраас орон сууц үл хөдлөх хөрөнгө эзэмшдэг эсэх лавлагаа
  • Бусад банк, ББСБ-д төлөх зээлийн үлдэгдэлтэй бол тухайн зээлийн гэрээ, зээлийн дансны хуулга
  • Банкнаас шаардсан бусад бичиг баримт
  • Жич: Хамтран зээлдэгч дээрх материалыг мөн адил бүрдүүлнэ

  Та Зээлийн анкет татах талбараас Өргөдлийн маягтыг татаж авна уу

 • Орон сууцны зээл
  Орон сууцны зээлийн анкет
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ