Автомашины зээл

Автомашины зээл

Хувийн хэрэгцээнд зориулж автомашин авах гэж буй харилцагчдад зориулсан зээлийн бүтээгдэхүүн.
Хугацаа
30 сар хүртэл
 • Хугацаа Цалингийн орлоготой бол 30 сар хүртэл
  Бизнесийн орлоготой бол 96 сар хүртэл
  Зээлийн хүү 17.40-22.80%

  /Цалингийн байгууллагын ажилтнууд: Хамтын ажиллагааны гэрээнд заасан нөхцөлийн дагуу/

  Зээлийн бодит өртөг /жилээр/ 18.30%-23.70%
  Урьдчилгаа төлбөр 20%
  Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг
  Зээлийн шимтгэл Зээлийн үнийн дүнгийн 0.5% (дээд хэмжээ 1.0 сая төгрөг)
  • 18 нас хүрсэн, эрх зүйн бүрэн чадамжтай, зээлийн хугацаанд тогтвортой орлоготой байх
  • Цалингийн орлоготой тохиолдолд сүүлийн 12 сар тухайн байгууллагад ажилласан үндсэн ажилтнаар ажилласан байх
  • Бизнесийн орлоготой тохиолдолд 1 жилээс дээш хугацаанд үйл ажиллагаа явуулсан, тогтвортой орлоготой байх
  • Худалдан авч буй автомашиныг Голомт банктай хамтын ажиллагааны гэрээт нийлүүлэгч байгууллагаас авах
 • Үндсэн мэдээлэл

  • Цахим иргэний үнэмлэхний хуулбар /Өрхийн насанд хүрсэн гишүүдийн хамт/
  • Сүүлийн 3 сард авахуулсан 3х4 хэмжээтэй цээж зураг /үндсэн болон хамтран/
  • Жолооны үнэмлэхний хуулбар
  • Идэвхтэй зээлийн гэрээ,  төлөлтийн хуваарь, зээлийн дансны хуулга /үндсэн болон хамтран/
  • Худалдан авах автомашины нэхэмжлэх
  • Урьдчилгаа төлбөр төлсөн баримт/байршуулсан дансны хуулга

  Орлого нотлох баримт

  • Бусад банкны цалингийн данс эсвэл бизнесийн орлогыг нотлох дансны хуулга
  • Орлого нотлох бусад материалууд /цалингийн тодорхойлолт, бизнесийн гэрээ хэлцлүүд гэх мэт/
  • Бусад шаардлагатай материалууд

  Та Зээлийн анкет татах талбараас анкетыг татаж авна уу.

 • Автомашины зээл
  Автомашины зээлийн анкет
 • autoland
  nomin
  tavan bogd
  monnis
  autoexpo
  munhhada
  volkswagen
  suzuki
  BMW
  msm
  bodiz
  star chase
  lada-logotop
  hyundai
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ