Ажлын байрыг дэмжих зээл

Ажлын байрыг дэмжих зээл

Энэхүү зээл нь Жижиг, дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч таны бизнесийн үйл ажиллагаагааг тогтвортой явуулахад шаардлагатай эргэлтийн хөрөнгийг бий болгох, ажлын байрыг хадгалахад зориулсан зээл юм.
 • Зээлийн дээд хэмжээ 500,0 сая төгрөг хүртэл*
  /Нэг зээлдэгч болон түүний хамаарал бүхий этгээдэд* олгох зээлийн хэмжээ/
  Зээлийн хүү /жил/ 3.00%
  Зээлийн бодит өртөг /жил/ 3.66%
  Зээлийн хугацаа 36 хүртэл сар
  Хөнгөлөлтийн хугацаа 12 хүртэл сар буюу нийт зээлийн хугацааны 1/3-ээс хэтрэхгүй байх
  Барьцаа хөрөнгө
  • Банкны шаардлага хангасан барьцаа хөрөнгө байх
  • Зээлийн батлан даалтын сангийн батлан даалт
  Зээл олголтын шимтгэл Батлагдсан зээлийн дүнгийн 1.00%
  Өргөдлийн хураамж 20,000 төгрөг
  Батлан даалтын нөхцөл Батлан даалтын хувь Батлагдсан зээлийн 60% хүртэл
  Батлан даалтын дээд хэмжээ 300 сая хүртэлх төгрөг
  Батлан даалтын шимтгэл Батлан даасан дүнгийн 1.00%
  Батлан даалтын төлбөр төлөх нөхцөл Зээлийн төлбөрөө 90-ээс дээш хоног хугацаа хэтэрсэн тохиолдолд үүргийн гүйцэтгэлийг хангана

  *Хамаарал бүхий этгээд гэж тухайн аж ахуйн нэгжийн хувьцааны 50 ба түүнээс дээш хувийг эзэмшдэг хувь хүн, хуулийн этгээдийг хэлнэ.

  • Монгол улсын нутаг дэвсгэрт бизнесийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг Монгол улсын иргэн, Монгол улсад бүртгэлтэй аж ахуйн нэгж байх;
  • Бизнесээ эрхэлсэн хугацаа 1-ээс дээш жил байх;
  • “Чанаргүй зээлийн түүхгүй, одоо чанаргүй зээлийн үлдэгдэлгүй байх” /2019.01.01 – 2019.12.31/;
  • Банкны шаардлага хангахуйц барьцаа хөрөнгөтэй байх;
  • Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар суутган төлөгчөөр бүртгүүлсэн, эсвэл нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөгдсөн байх (Татварын ерөнхий газрын лавлагаагаар тодорхойлно);
  • Зээлийн батлан даалттай сангийн батлан даалттай зээл авах тохиолдолд “Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих тухай хууль”-ийн 4.1.1 дэх заалтын дагуу, 7.1 дэх хэсэгт заасан шаардлагыг хангасан байх (Хуулийн заалтыг ЭНД дарж харна уу);
  • Хуулийн этгээдийн хувьд хувьцаа эзэмшигч нь Засгийн газрын тогтоол гарсанаас хойш буюу 2021 оны 2 дугаар сарын 17-ны өдрөөс хойш өөрчлөгдөөгүй байх.
  • Зээлийн хүсэлт /анкет/;
  • Гараар бичсэн өргөдөл /Хувь нийлүүлэгчдийн хурлын тогтоол, зөвшөөрөл/;
  • Зээлийн зарцуулалтын задаргаа;
  • ААН-ийн дүрэм, гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөл;
  • Эрх бүхий албан тушаалтны иргэний үнэмлэхийн эх хувь, эх хувиар авчрах боломжгүй бол нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, сүүлийн 6 сарын хугацааны цээж зураг;
  • Бизнесийн товч танилцуулга;
  • Татварын албаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан, лавлагаа /сүүлийн 1-2 жил/;
  • Үндсэн болон хамтран зээлдэгч /эзэмшигч/-ийн дансны хуулга;
  • Байгууллагын дансны дэлгэрэнгүй мэдээлэл /Авлага, Өглөг болон Бараа материалын дэлгэрэнгүй задаргаа/;
  • Бусад банкны идэвхтэй зээлийн гэрээ, зээлийн дансны хуулга;
  • Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар;

Эргэлтийн хөрөнгийн зээл зөвлөмж

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  25000000
  2000000000
  10000
  100000
  5000000
  1
  15
  30
  1
  24
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ