Хөрөнгийн даатгал

Хөрөнгийн даатгал

Хөрөнгийн даатгал нь биет хөрөнгө болох барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, болон бараа материал зэрэг хөрөнгийг эрсдэлээс хамгаалах даатгал юм.
Mandal daatgal (1)
Мандал Даатгал ХК
haandaatgal
Хаан даатгал ХХК
Prcatical daatgal (1)
Практикал Даатгал ХХК
64395984_2287114341365240_6552245606759268352_n-1
Миг даатгал ХХК
 • Даатгалын зүйл

  • Голомт банкны 10 саяас 4 тэрбум төгрөг хүртэлх зээлээр гарч буй барьцаа хөрөнгө (барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, бараа материал)

  Даатгалын хамгаалалт

  • Байгалийн эрсдэл
  • Гал түймэр, дэлбэрэлт
  • Цахилгаан эрчим хүчний хэвийн бус хэлбэлзэл
 • Даатгалын үнэлгээ:

  • Зах зээлийн үнэ

  Даатгалын хураамж:

  • Барилга байгууламж: 0.12%
  • Бараа материал: 0.25%
  • Тоног төхөөрөмж: 0.30%
 • Даатгагч нь доорх материалыг үндэслэн даатгуулагчид даатгалын нөхөн төлбөрийг олгоно. Үүнд:

  • Даатгалын гэрээ
  • Даатгуулагчийн өргөдөл
  • Албан байгууллагын хувьд нөхөн төлбөр хүссэн албан бичиг
  • Хохирол гарсан шалтгаан, хохирлын зүйлийг тодорхойлсон акт материал
  • Холбогдох эрх бүхий байгууллагын гаргасан дүгнэлт /ОБЕГ, УЦУХ, МХЕГ гэх мэт/
  • Хохирлын талаар зураг болон бусад нотлох баримт
  • Санхүүгийн зохицуулах хорооноос даатгалын хохирол үнэлэх эрхтэй үнэлгээний байгууллагаар баталгаажсан үнэлгээний тайлан
  • Бусад шаардлагатай бичиг баримтууд /зээлийн гэрээ, ипотекийн гэрээ гэх мэт/

Барьцаа хөрөнгийн даатгал зөвлөмж

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ