Хүнд болон тусгай зориулалтын машин механизмын даатгал

Хүнд болон тусгай зориулалтын машин механизмын даатгал

Даатгуулагчийн ашиглаж буй тусгай зориулалтын болон хүнд даацын машин, механизмд хохирол учирсан тохиолдолд нөхөн сэргээх болон засварлах зардлыг энэхүү даатгалаар нөхөн төлнө.
Mandal daatgal (1)
Мандал Даатгал ХК
haandaatgal
Хаан даатгал ХХК
Prcatical daatgal (1)
Практикал даатгал
64395984_2287114341365240_6552245606759268352_n-1
Миг даатгал ХХК
 • Даатгалын зүйл

  • Барилга, зам угсралт, уул уурхай, газар тариалан зэрэг үйл ажиллагаанд ашиглаж буй хүнд даацын болон тусгай зориулалтын машин механизм

  Даатгалын хамгаалалт

  • Байгалийн эрсдэл
  • Гал түймэр, дэлбэрэлт
  • Ажлын талбар дээрх осол
  • Зах зээлийн үнэ – 0.35%
 • Даатгагч нь доорх материалыг үндэслэн даатгуулагчид даатгалын нөхөн төлбөрийг олгоно. Үүнд:

  • Даатгалын гэрээ
  • Даатгуулагчийн өргөдөл
  • Албан байгууллагын хувьд нөхөн төлбөр хүссэн албан бичиг
  • Хохирол гарсан шалтгаан, хохирлын зүйлийг тодорхойлсон акт материал
  • Холбогдох эрх бүхий байгууллагын гаргасан дүгнэлт /ОБЕГ, УЦУХ, МХЕГ гэх мэт/
  • Хохирлын талаар зураг болон бусад нотлох баримт
  • Санхүүгийн зохицуулах хорооноос даатгалын хохирол үнэлэх эрхтэй үнэлгээний байгууллагаар баталгаажсан үнэлгээний тайлан
  • Бусад шаардлагатай бичиг баримтууд /зээлийн гэрээ, ипотекийн гэрээ гэх мэт/

Гадаадад зорчигчийн гэнэтийн ослын даатгал зөвлөмж

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ