Зээлийн үйлчилгээ

БИЗНЕСИЙН ЗЭЭЛ

БИЗНЕСИЙН ЗЭЭЛ
ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗЭЭЛ

Богино хугацааны  эргэлтийн хөрөнгийг санхүүжүүлэхэд чиглэгдсэн зээл юм.

Дэлгэрэнгүй
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЗЭЭЛ

Бизнесийн үндсэн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор олгогдох зээл юм.

Дэлгэрэнгүй
“ОЮУ-ТОЛГОЙ” ХХК-ИЙН БЭЛТГЭН НИЙЛҮҮЛЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН БИЗНЕСИЙН ЗЭЭЛ

Орон нутагт бизнес эрхэлж буй  бизнес эрхлэгчдийн эргэлтийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх, гэнэтийн санхүүгийн хэрэгцээг шийдвэрлэх зорилгоор олгож буй зээл юм.

Дэлгэрэнгүй
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЗЭЭЛ

ААН, хувь хүмүүст бизнесээ өргөтгөх зорилгоор техник, тоног төхөөрөмж худалдан авахад зориулан олгох зээл юм.

Дэлгэрэнгүй
ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЗЭЭЛ

Үйлдвэрлэл эрхлэгч нь эргэлтийн хөрөнгө болон хөрөнгө оруулалтын хэрэгцээг аль алийг нь шийдэх боломжтой.

Дэлгэрэнгүй
Авлага барьцаалсан зээл

Найдвартай авах авлагаа цаг хугацаа хүлээхгүйгээр эргэлтэд оруулахад нь зориулсан зээлийн бүтээгдэхүүн бөгөөд:

  • Улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх ажил гүйцэтгэсэн, ажлын гүйцэтгэл нь комиссын актаар баталгаажсан бол уг зээлийг авах боломжтой.
  • Голомт банктай хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан компанитай бараа, ажил,үйлчилгээ үзүүлэх гэрээтэй авлага нь нэхэмжлэлээр баталгаажсан харилцагчид ашиглах боломжтой.  
Дэлгэрэнгүй