БУСАД

БУСАД
ХАРИЛЦАХ ДАНС
 • ЭСКРОУ ДАНС
 • МАЛЧНЫ ХАРИЛЦАХ
 • ХҮҮХДИЙН МӨНГӨ ХАРИЛЦАХ
 • ЦАЛИНГИЙН ХАРИЛЦАХ
 • ИРГЭДИЙН ХАРИЛЦАХ
Дэлгэрэнгүй
ДААТГАЛ
 • Гэнэтийн ослын даатгал
 • ЗЭЭЛИЙН ЭРСДЭЛИЙН ДААТГАЛ
 • САЙН ДУРЫН ДААТГАЛ
Дэлгэрэнгүй
ГАДААД ТӨЛБӨР ТООЦОО
 • ГАДААД ГУЙВУУЛГА
 • КОРРЕСПОНДЕНТ БАНКУУД
 • ВЕСТЕРН ЮНИОН
Дэлгэрэнгүй
БУСАД ҮЙЛЧИЛГЭЭ
 • ВАЛЮТ АРИЛЖАА
 • Мэдээлэл, лавлагаа
 • Хадгаламжийн хайрцаг
Дэлгэрэнгүй
МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨМЖ
 • ФИШИНГ МЭДЭЭЛЛЭХ ЗААВАР
 • КАРТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ ХОЛБООТОЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨМЖ
 • ДИЖИТАЛ БАНКНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ ХОЛБООТОЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨМЖ
Дэлгэрэнгүй
ЗАХИАЛГАТ ШИЛЖҮҮЛЭГ

Банк таны данснаас хүлээн авагчийн данс руу таны хүссэн мөнгөн дүн бүхий захиалгын гүйлгээг тодорхой давтамжийн дагуу автоматаар хийх үйлчилгээг хэлнэ. Уг үйлчилгээг та өөрийн хэрэгцээ шаардлагадаа тохируулан сонгох боломжтой.

Дэлгэрэнгүй
БАЙГУУЛЛАГЫН ДЕБИТ КАРТ

Байгуууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой зардлууд болох удирдлагын зардал, хангамж, томилолт, интернэт худалдаа зэрэг төлбөр тооцоог гүйцэтгэх боломжтой.

Дэлгэрэнгүй