Зээлийн үйлчилгээ

ОРОН СУУЦНЫ ЗЭЭЛ

ОРОН СУУЦНЫ ЗЭЭЛ
8 +/1% ХҮҮТЭЙ ОРОН СУУЦНЫ ЗЭЭЛ
  • Анх удаа орон сууц худалдан авах
  • Орон сууцны нөхцлөө сайжруулах
  • 18 нас хүрсэн хүүхэддээ орон сууц худалдан авч өгөх
Дэлгэрэнгүй
ГОЛОМТ БАНКНЫ ОРОН СУУЦНЫ ЗЭЭЛ

Та энд дарж Голомт банкны Орон сууцны зээлийн анкетыг татаж авна уу. 

Дэлгэрэнгүй
АМИНЫ ОРОН СУУЦ ХУДАЛДАН АВАХ ЗЭЭЛ
  • Амины орон сууц буюу хаус худалдан авах
  • Амины орон сууцны нөхцөл сайжруулах
Дэлгэрэнгүй
ХУВИЙН СУУЦ ХУДАЛДАН АВАХ, БАРЬЖ ДУУСГАХ ЗЭЭЛ
  • Хувийн сууц буюу хашаа байшин худалдаж авах, барьж дуусгах
Дэлгэрэнгүй
Luxury орон сууцны зээл

Зээлийн зориулалт:

  • Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан барилгын компаниас Орон сууц, Амины орон сууц худалдан авах
  • Дулаан зогсоолыг хамт худалдан авах
Дэлгэрэнгүй