Зээлийн үйлчилгээ

ОРОН СУУЦНЫ ЗЭЭЛ

ОРОН СУУЦНЫ ЗЭЭЛ
8 +/1% ХҮҮТЭЙ ОРОН СУУЦНЫ ЗЭЭЛ
  • Анх удаа орон сууц худалдан авах
  • Орон сууцны нөхцлөө сайжруулах
  • 18 нас хүрсэн хүүхэддээ орон сууц худалдан авч өгөх
Дэлгэрэнгүй
ГОЛОМТ БАНКНЫ ОРОН СУУЦНЫ ЗЭЭЛ
  • Орон сууц худалдан авах
  • Дулаан зогсоол худалдан авах
  • Орон сууцны нөхцлөө сайжруулах
  • 18 нас хүрсэн хүүхэддээ орон сууц худалдан авч өгөх
Дэлгэрэнгүй
АМИНЫ ОРОН СУУЦ ХУДАЛДАН АВАХ ЗЭЭЛ
  • Амины орон сууц буюу хаус худалдан авах
  • Амины орон сууцны нөхцөл сайжруулах
Дэлгэрэнгүй
ХУВИЙН СУУЦ ХУДАЛДАН АВАХ, БАРЬЖ ДУУСГАХ ЗЭЭЛ
  • Хувийн сууц буюу хашаа байшин худалдаж авах, барьж дуусгах
Дэлгэрэнгүй