Зээлийн үйлчилгээ

ОРОН СУУЦНЫ ЗЭЭЛ

ОРОН СУУЦНЫ ЗЭЭЛ
8 +/1% ХҮҮТЭЙ ОРОН СУУЦНЫ ЗЭЭЛ
 • Анх удаа орон сууц худалдан авах
 • Орон сууцны нөхцлөө сайжруулах
 • 18 нас хүрсэн хүүхэддээ орон сууц худалдан авч өгөх
Дэлгэрэнгүй
ГОЛОМТ БАНКНЫ ОРОН СУУЦНЫ ЗЭЭЛ
 • Орон сууц худалдан авах
 • Дулаан зогсоол худалдан авах
 • Орон сууцны нөхцлөө сайжруулах
 • 18 нас хүрсэн хүүхэддээ орон сууц худалдан авч өгөх
Дэлгэрэнгүй
АМИНЫ ОРОН СУУЦ ХУДАЛДАН АВАХ ЗЭЭЛ
 • Амины орон сууц буюу хаус худалдан авах
 • Амины орон сууцны нөхцөл сайжруулах
Дэлгэрэнгүй
ХУВИЙН СУУЦ ХУДАЛДАН АВАХ, БАРЬЖ ДУУСГАХ ЗЭЭЛ
 • Хувийн сууц буюу хашаа байшин худалдаж авах, барьж дуусгах
Дэлгэрэнгүй
Luxury орон сууцны зээл

Зээлийн зориулалт:

 • Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан барилгын компаниас Орон сууц, Амины орон сууц худалдан авах
 • Дулаан зогсоолыг хамт худалдан авах
Дэлгэрэнгүй