Зээлийн үйлчилгээ

ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЗЭЭЛ

ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЗЭЭЛ
ЦАЛИНГИЙН ЗЭЭЛ

Голомт банкны картаар цалингаа авдаг иргэдийн богино хугацааны бэлэн мөнгөний хэрэгцээг шуурхай хангах зориулалттай зээл юм.

Та энд дарж Цалингийн зээлийн анкетыг татаж авна уу. 

Та энд дарж Цалингийн зээлийн /Хамтран/  анкетыг татаж авна уу. 

Дэлгэрэнгүй
АВТОМАШИНЫ ЗЭЭЛ

Банкаар зөвхөн шинэ эсвэл гаалийн бичигтэй автомашин авдаг байсан бол одоо дугаар авсан автомашинд ч баталгаа олгон Одтой автомашин зээлээр гардаг боллоо.

Та энд дарж Автомашины зээлийн анкетыг татаж авна уу. 

Та энд дарж Автомашины /Хамтран/  зээлийн анкетыг татаж авна уу. 

Дэлгэрэнгүй
ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЗЭЭЛ

Гэр ахуйн хэрэгцээнд зориулсан бараа, бүтээгдэхүүн худалдан авах, амьдралын тэмдэглэлт үйл явдал түүнтэй холбогдон гарах санхүүгийн хэрэгцээг хангах зорилготой зээл юм.

Та энд дарж Хэрэглээний зээлийн анкетыг татаж авна уу. 

Та энд дарж Хэрэглээний зээлийн /Хамтран/ анкетыг татаж авна уу. 

Дэлгэрэнгүй
ХАДГАЛАМЖ БАРЬЦААЛСАН ЗЭЭЛ

Богино хугацааны мөнгөний хэрэгцээ гарах үед хугацаатай хадгаламжаа барьцаалан зээл авах боломжтой.

Та энд дарж Хадгаламж барьцаалсан зээлийн хүсэлтийг татаж авна уу. 

Дэлгэрэнгүй
ӨРХИЙН ЗЭЭЛ

Бизнесийн болон тогтмол орлоготой өрхийн бэлэн мөнгөний хэрэгцээг санхүүжүүлэхэд зориулсан үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалан олгох зээл.

Та энд дарж Өрхийн зээлийн анкет татаж авна уу. 

Та энд дарж Өрхийн зээлийн /Хамтран/ анкет татаж авна уу. 

Дэлгэрэнгүй
ТЭТГЭВРИЙН ЗЭЭЛ

Өндөр насны тэтгэврээ барьцаалан хувийн болон өрхийн санхүүгийн хэрэгцээгээ хангах боломжтой.

Та энд дарж Тэтгэврийн зээлийн хүсэлтийг татаж авна уу. 

Дэлгэрэнгүй
Тийзний зээл

Та энд дарж Тийзний зээлийн анкетыг татаж авна уу.

Дэлгэрэнгүй
Аяллын зээл
Дэлгэрэнгүй
Аэрмаркет ХХК-ийн тийзний болон аялалын багц зээл

Та энд дарж Аэрмаркет ХХК-ийн тийзний болон аялалын багц зээлийн мэдээллийн дэлгэрэнгүйг авна уу. 

Дэлгэрэнгүй
ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЗЭЭЛ: ТОХИЖИЛТ

Тав тухыг харилцагчдад бэлэглэх зорилготой энэхүү зээлийн бүтээгдэхүүн нь орон сууцаа тохижуулах гэж буй харилцагч нарт хүү, үнийн дүнгийн хөнгөлөлт зэрэг бодит хэмнэлтийг санал болгодог давуу талтай.

Зээлийн зориулалт: Тавилга, Цахилгаан бараа, Тохижилт чимэглэлийн эд зүйлс

Та энд дарж зээлийн анкетыг татаж авна уу. 

Та энд дарж зээлийн /Хамтран/ анкетыг татаж авна уу.

 

Дэлгэрэнгүй