Зээлийн үйлчилгээ

ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЗЭЭЛ

ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЗЭЭЛ
ЦАЛИНГИЙН ЗЭЭЛ

Голомт банкны картаар цалингаа авдаг иргэдийн богино хугацааны бэлэн мөнгөний хэрэгцээг шуурхай хангах зориулалттай зээл юм.

Дэлгэрэнгүй
АВТОМАШИНЫ ЗЭЭЛ

Аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдийг автомашин худалдан авахад нь дэмжлэг үзүүлэх зээл юм. Та худалдан авах автомашиныхаа үнийн тодорхой хувийг төлөөд үлдсэн төлбөрийг зээлээр санхүүжүүлэх боломжтой.

Дэлгэрэнгүй
ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЗЭЭЛ

Гэр ахуйн хэрэгцээнд зориулсан бараа, бүтээгдэхүүн худалдан авах, амьдралын тэмдэглэлт үйл явдал түүнтэй холбогдон гарах санхүүгийн хэрэгцээг хангах зорилготой зээл юм.

Дэлгэрэнгүй
ХАДГАЛАМЖ БАРЬЦААЛСАН ЗЭЭЛ

Богино хугацааны мөнгөний хэрэгцээ гарах үед хугацаатай хадгаламжаа барьцаалан зээл авах боломжтой.

Дэлгэрэнгүй
ӨРХИЙН ЗЭЭЛ

Бизнесийн болон тогтмол орлоготой өрхийн бэлэн мөнгөний хэрэгцээг санхүүжүүлэхэд зориулсан үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалан олгох зээл.

Дэлгэрэнгүй
ОЮУТНЫ ХӨГЖЛИЙН ЗЭЭЛ
  • Мэдлэг боловсролтой, чадварлаг мэргэжилтэн болохоор суралцаж буй Монголын ирээдүй болсон оюутнуудын сургалтын төлбөрийг нь санхүүжүүлэх зорилготой зээл юм.
Дэлгэрэнгүй
ТЭТГЭВРИЙН ЗЭЭЛ

Өндөр насны тэтгэврээ барьцаалан хувийн болон өрхийн санхүүгийн хэрэгцээгээ хангах боломжтой.

Дэлгэрэнгүй
Тийзний зээл
Дэлгэрэнгүй