Зээлийн үйлчилгээ

Зээлийн үйлчилгээ
БИЗНЕСИЙН ЗЭЭЛ
 • Оффисын зээл
 • ПОС-н орлого барьцаалсан зээл
 • ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛБАЙН ЗЭЭЛ
 • ХУДАЛДАА ЭРХЛЭГЧИЙН ЗЭЭЛ
 • ЗЭЭЛИЙН ШУГАМ
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЗЭЭЛ
 • “ОЮУ-ТОЛГОЙ” ХХК-ИЙН БЭЛТГЭН НИЙЛҮҮЛЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН БИЗНЕСИЙН ЗЭЭЛ
 • ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЗЭЭЛ
 • ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗЭЭЛ
Дэлгэрэнгүй
ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ
 • LENDAHAND ”БИЧИЛ, ЖДБ-ИЙГ ДЭМЖИХ” ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ
 • АХБ ”АЖЛЫН БАЙР НЭМЭГДҮҮЛЭХ” ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ
Дэлгэрэнгүй
ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЗЭЭЛ
 • Дижитал цалингийн зээл
 • ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЗЭЭЛ: ТОХИЖИЛТ
 • Аяллын зээл
 • Тийзний зээл
 • ХАДГАЛАМЖ БАРЬЦААЛСАН ЗЭЭЛ
 • ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЗЭЭЛ
 • АВТОМАШИНЫ ЗЭЭЛ
 • ЦАЛИНГИЙН ЗЭЭЛ
Дэлгэрэнгүй
ОРОН СУУЦНЫ ЗЭЭЛ
 • Амины орон сууц барьж дуусгах зээл
 • Luxury орон сууцны зээл
 • ХУВИЙН СУУЦ ХУДАЛДАН АВАХ ЗЭЭЛ
 • АМИНЫ ОРОН СУУЦ ХУДАЛДАН АВАХ ЗЭЭЛ
 • ГОЛОМТ БАНКНЫ ОРОН СУУЦНЫ ЗЭЭЛ
 • 8 +/1% ХҮҮТЭЙ ОРОН СУУЦНЫ ЗЭЭЛ
Дэлгэрэнгүй