Хадгаламжийн данс

ХҮҮХДЭД ЗОРИУЛСАН ХАДГАЛАМЖ

ХҮҮХДЭД ЗОРИУЛСАН ХАДГАЛАМЖ
АЛТАНТҮЛХҮҮР ХАДГАЛАМЖ

ОНЦЛОГ:

 

  • Урт хугацаанд хамгийн өндөр өгөөж хүртэх боломжтой.
  • Хүүхдийн ирээдүйд зориулсан тул илүү сахилга баттай, хатуу.
Дэлгэрэнгүй
ХҮҮХДИЙН МӨНГӨ ХАДГАЛАМЖ

ОНЦЛОГ:

 

  • Урт хугацаанд хамгийн өндөр өгөөж хүртэх боломжтой.
  • Хүүхдийн ирээдүйд зориулсан тул илүү сахилга баттай, хатуу.
Дэлгэрэнгүй