Хадгаламжийн данс

Хуримтлал үүсгэхэд зориулсан хадгаламж

Хуримтлал үүсгэхэд зориулсан хадгаламж
ХУРИМТЛАЛЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮН

ОНЦЛОГ:

 

  • Тогтмол хугацаанд хуримтлалдаа орлого хийж чадсан бол УРАМШУУЛАЛ-тай.
  • Хуримтлалаа нэмэгдүүлэхийг дэмжих тул орлого авах нөхцөлтэй.
Дэлгэрэнгүй
ХӨВӨГЧ ХҮҮТЭЙ ХАДГАЛАМЖ

ОНЦЛОГ:

 

  • Хуримтлалаа нэмэгдүүлэхийг дэмжих тул орлого авах нөхцөлтэй.
  • Хадгаламжийн хүү нь Монголбанкны урт хугацаат үнэт цаасны хүү болон хамгийн их иргэдийн мөнгөн хадгаламжийн үлдэгдэлтэй арилжааны 4 банкны хадгаламжийн ЖИГНЭСЭН ДУНДАЖ ХҮҮ-гээр тогтоогддог урт хугацаат хадгаламж.
Дэлгэрэнгүй
ЭНГИЙН ХУГАЦААТАЙ ХАДГАЛАМЖ

ОНЦЛОГ:

 

  • Хуримтлалаа нэмэгдүүлэхийг дэмжих тул орлого авах нөхцөлтэй.
  • Хугацааны дундуур банкны хүү өөрчлөгдсөн эсэхээс үл хамааран хугацаа дуусах хүртэл гэрээнд заасан хувь хэмжээгээр хадгалуулсан мөнгө, нэмж хийсэн орлогод хүү тооцож олгоно.
Дэлгэрэнгүй