Картын үйлчилгээ

КАРТААР ҮЙЛЧЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА

КАРТААР ҮЙЛЧЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
ПОС МЕРЧАНТ

Голомт банктай төлбөр тооцоог картаар хийх үйлчилгээ авах гэрээ байгуулан ПОС терминал машиныг   үнэ төлбөргүй авсан иргэн, хуулийн этгээдийг хэлнэ.

More
ИНТЕРНЭТ ХУДАЛДААНЫ ТӨЛБӨР ТООЦОО БУЮУ И-МЕРЧАНТ

Интернэт худалдааны төлбөр тооцоо хийхтэй холбоотой  Голомт банктай картын интернэт төлбөр тооцоо хийх үйлчилгээ авах гэрээ байгуулсан хуулийн этгээдийг хэлнэ.

More
КАРТЫН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ЭРСДЛЭЭС СЭРГИЙЛЭХ ЗӨВЛӨМЖ

Интернэтийн картын гүйлгээ өндөр эрсдэлтэй бизнест тооцогддог тул өөрийн бизнесийн эрсдлийг үнэлж,  үүсч болох эрсдлээс сэргийлэн банктнй нягт холбоотой ажиллах ёстой.

More
И-КҮБ ЖАГСААЛТ
More
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ, ХАРИУЛТ
More