БУСАД

ГАДААД ТӨЛБӨР ТООЦОО

ГАДААД ТӨЛБӨР ТООЦОО
ГАДААД ГУЙВУУЛГА
  • Гадаадаас мөнгө шилжүүлэхэд
  • SWIFT ШИЛЖҮҮЛЭГ ХҮЛЭЭН АВАХ
  • SWIFT ШИЛЖҮҮЛЭГ ХИЙХ
Дэлгэрэнгүй
ВЕСТЕРН ЮНИОН

Хоромхон хугацаанд дэлхийн аль ч улс руу найдвартай мөнгө шилжүүлэх, хүлээн авах боломжтой иргэд хоорондын хувийн шилжүүлгийн хамгийн тохиромжтой үйлчилгээ.

Дэлгэрэнгүй
КОРРЕСПОНДЕНТ БАНКУУД
Дэлгэрэнгүй