БУСАД ДААТГАЛ

Гэнэтийн ослын даатгал

Гэнэтийн ослын даатгал
Гэнэтийн ослын даатгал

Гэнэтийн ослын даатгал нь гэнэтийн санамсаргүй ослын улмаас амь нас, хөдөлмөрийн чадвараа алдах эрсдэлээс хамгаалах даатгал юм.

Хамтран ажиллаж буй даатгалын компаниуд:

  • Мандал даатгал ХК
  • Практикал даатгал ХХК
Дэлгэрэнгүй