ДААТГАЛ ЗЭЭЛИЙН ЭРСДЭЛИЙН ДААТГАЛ

Тээврийн хэрэгслийн даатгал

Тээврийн хэрэгслийн даатгал
Тээврийн хэрэгслийн даатгал

Автомашины зээл авах үед зээлийн барьцаа болох тээврийн хэрэгслийг замын хөдөлгөөнд оролцох үеийн эрсдэлүүдээс даатгаж, учирсан хохирлоос даатгуулагчийг санхүүгийн хүндрэлгүй даван туулахад туслах зорилготой даатгал юм.

Дэлгэрэнгүй