ДААТГАЛ ЗЭЭЛИЙН ЭРСДЭЛИЙН ДААТГАЛ

ИПОТЕКИЙН ЗЭЭЛДЭГЧИЙН АМЬ НАС, БАРЬЦАА ХӨРӨНГИЙН ДААТГАЛ

ИПОТЕКИЙН ЗЭЭЛДЭГЧИЙН АМЬ НАС, БАРЬЦАА ХӨРӨНГИЙН ДААТГАЛ
Орон сууцны зээлдэгчийн амь нас, гэнэтийн осол болон барьцаа хөрөнгийн даатгал

Ипотекийн зээлдэгчийн амь насны даатгал нь харилцагч гэнэтийн ослын улмаас нас барах болон хөдөлмөрийн чадвараа алдсаны улмаас зээлээ төлөх боломжгүй болсон тохиолдолд таныг санхүүгийн эрсдэлээс хамгаалахад туслах даатгал юм. Барьцаа хөрөнгийн даатгалын хувьд таны хувийн өмчийг байгаль цаг уурын гэнэтийн эрсдэлээс хамгаалах зорилготой даатгал билээ.

Хамтран ажиллаж буй даатгалын компаниуд:

  • Мандал даатгал ХК
  • Практикал даатгал ХХК
  • Номин даатгал ХХК
Дэлгэрэнгүй