ЭСКРОУ ДАНС

ОНЦЛОГ:

 

  • Банкны харилцагч болж, хүссэн үедээ төлбөр тооцоо хийхэд ашиглах боломжтой хамгийн хялбар бүтээгдэхүүн

ДАВУУ ТАЛ:

 

  • Иргэд болон байгууллага хооронд эзэмшил, өмчийн эрх шилжүүлэхэд талуудын хоорондын гэрээний нөхцөл хангагдсан тохиолдолд тэдгээрийн зөвшөөрлөөр мөнгөн төлбөрийг худалдагч талд олгох зориулалт бүхий түр хугацааны данс