ТЭТГЭВРИЙН ЗЭЭЛ

Өндөр насны тэтгэврээ барьцаалан хувийн болон өрхийн санхүүгийн хэрэгцээгээ хангах боломжтой.

Та энд дарж Тэтгэврийн зээлийн хүсэлтийг татаж авна уу. 

  • Түргэн шуурхай, нэмэлт бичиг баримт шаардахгүй санхүүгийн хэрэгцээгээ хангах
  • Нэмэлт барьцаа хөрөнгө шаардахгүй
  • Зээл, орлогын харьцаа хамаарахгүй

24 САР ХҮРТЭЛ