ПОС МЕРЧАНТ

Голомт банктай төлбөр тооцоог картаар хийх үйлчилгээ авах гэрээ байгуулан ПОС терминал машиныг үнэ төлбөргүй авсан иргэн, хуулийн этгээдийг хэлнэ.