Байгууллагын дебит карт

Байгууллагын дебит карт

Байгууллагын төлбөр тооцоонд зориулагдсан картыг төгрөг болон ам.долларын валютаас сонгон захиалга хийж олон улсад ашиглах боломжтой.
 • Валют MNT (Төгрөг) USD (Ам.доллар)
  Эрх Олон улс
  Жилийн хураамж 20’000 MNT 20 USD
  4 жил
  Данс нээх 5’000 MNT 5’000 MNT /Тэнцэх валют/
  Дэд картын тоо 6 хүртэлх карт 6 хүртэлх карт
  Өдрийн бэлэн гүйлгээний лимит 5’000’000 MNT 5’000 USD
  Өдрийн бэлэн бус гүйлгээний лимит 10’000’000 MNT 10’000 USD
  Сарын суурь хураамж 1’000 MNT  1’000 MNT /Тэнцэх валют/
  Доод үлдэгдэл 20’000 MNT 20 USD
  Бэлэн мөнгө авах шимтгэл

  • Голомт банкны салбар
  • Голомт банкны АТМ, CDM
  • Дотоодын бусад банкууд
  • Гадаадын банкууд
   

  • Боломжгүй
  • 100 MNT
  • 500 MNT
  • 1.5% (хамгийн багадаа 3’000 MNT)
   

  • Боломжгүй
  • 0.3%
  • 0.3%+500 MNT
  • 1.5% (хамгийн багадаа 2 USD)
  Үлдэгдэл шалгах

  • Голомт банкны АТМ, CDM
  • Дотоодын бусад банкууд
  • Гадаадын банкууд АТМ
   

  • Үнэгүй
  • 100 MNT
  • 500 MNT
   

  • Үнэгүй
  • 100 MNT
  • 0.5 USD
  Карт нөхөн авах 10’000 MNT 10 USD
  Яаралтай захиалгын нэмэлт төлбөр 10’000 MNT 10’000 MNT
  Пин код захиалах Үнэгүй Үнэгүй
  Яаралтай пин код захиалах 2’000 MNT 2’000 MNT
  Онлайн худалдааны E-code авах Үнэгүй Үнэгүй
  • Албан хүсэлт (Карт эзэмших ажилчдын нэрс, бичиг баримт, регистрийн дугаар бүхий жагсаалтыг хавсаргах

  Жич: Төрийн сангаас цалинждаг бол Төрийн сангийн тодорхойлолт, гарын үсгийн баталгаа нэмж бүрдүүлнэ

  • Голомт банканд харилцах дансгүй байгууллагын хувьд харилцах данс нээхэд бүрдүүлэх материалыг нэмэлтээр бүрдүүлнэ
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ