Хүүхдийн мөнгө харилцах

Хүүхдийн мөнгө харилцах

Засгийн газраас 18 нас хүртэлх хүүхдэд олгох мөнгийг хүлээн авахад зориулагдсан харилцах данс.
 • Валют Төгрөг (MNT)
  Данс нээхэд Шимтгэлгүй
  Данс нээх доод үлдэгдэл Шимтгэлгүй
  Харилцах дансанд төлөх хүү Хүү тооцохгүй
  Данс хөтөлсний шимтгэл /сар бүр/ Шимтгэлгүй
  Данс хаахад Шимтгэлгүй
  Бэлэн орлого Шимтгэлгүй
  Бэлэн бус орлого Шимтгэлгүй
  Бэлэн зарлага 0 төгрөг
  Бэлэн бус зарлага

  Голомт банк дотор – 0 төгрөг

  Банк хооронд:

  • 3,000,000₮ хүртэл – 300 төгрөг
  • 3,000,001₮-өөс дээш төгрөгийн ба гадаад валютын гүйлгээ дүн харгалзахгүй – 400 төгрөг
 • Монгол улсын иргэн:

  • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ
  • Цахим иргэний үнэмлэх

Хүүхдийн мөнгөн харилцах зөвлөмж

 • 0
  100000000
  2000000000
  1
  20.8
  30
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  25000000
  2000000000
  10000
  100000
  5000000
  1
  15
  30
  1
  24
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ