Байгууллагын хоногийн хугацаатай хадгаламж

Байгууллагын хоногийн хугацаатай хадгаламж

Байгууллагын хоногийн хугацаатай хадгаламж
Доод үлдэгдэл
100 сая ₮
 • Валют Төгрөг
  Доод үлдэгдэл 100 сая ₮
   

   

  Жилийн хүү

  7-13 хоног 6.20%
  14-29 хоног 6.50%
  30-59 хоног 8.00%
  60-89 хоног 8.50%
  90-179 хоног 9.50%
  180-269 хоног 10.50%
  270-364 хоног 11.00%
  365-720 хоног  12.40%
  Хадгаламж цуцлах үед бодох хүү 2.40%
  • Сул чөлөөтэй мөнгөн хөрөнгөө байршуулан өрсөлдөхүйц хүүний орлого олох боломжтой
  • Уян хатан хугацааны сонголттой.
  • Байгууллагын интернет банкны үйлчилгээ нэмэлтээр нээлгэснээр 7/24 цагаар дансаа хянах боломжтой.
  • Байгууллагын албан хүсэлт
  • Голомт банканд харилцах дансгүй байгууллагын хувьд бол харилцах данс нээхэд бүрдүүлэх материалыг нэмэлтээр бүрдүүлнэ.
  • Байгууллагын хоногийн хугацаатай хадгаламжийг ямар байгууллага нээлгэх боломжтой вэ?
   – Бүх төрлийн байгууллага нээх боломжтой
  • Хадгаламж хэрхэн нээх вэ?
   -Та өөрт ойрхон банкны салбарт очин гэрээ байгуулснаар хадгаламжийн данс нээлгэх боломжтой.
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ