Компанийн засаглалын бүтэц

Компанийн засаглалын бүтэц

Zasaglaliin_butets_Mongol
Төлөөлөн удирдах зөвлөл Гишүүд Албан тушаал
Ц.Мөнхцэцэг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга
Урс Э.Шварценбах Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн
Д.Мөнхтөр Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн
Ж.Үнэнбат Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн
Л.Болормаа Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн
Жэймс Б.Двайер Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн
Антонио Л.Абэлло Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн
Александр Пикер Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн
А.Одонбаатар Аудит хариуцсан захирал
З.Солонго Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга
Аудитын хороо Гишүүд Албан тушаал
Жэймс Б.Двайер Хорооны дарга
Антонио Л.Абэлло Хорооны гишүүн
Александр Пикер Хорооны гишүүн
Ч.Мөнхцэцэг Хорооны гишүүн
Д.Мөнхтөр Хорооны гишүүн
А.Одонбаатар Хорооны нарийн бичгийн дарга
Эрсдэлийн удирдлагын хороо Гишүүд Албан тушаал
Жэймс Б.Двайер Хорооны дарга
Антонио Л.Абэлло Хорооны гишүүн
Александр Пикер Хорооны гишүүн
Ч.Мөнхцэцэг Хорооны гишүүн
Л. Болормаа Хорооны гишүүн
З.Солонго Хорооны нарийн бичгийн дарга
Засаглал, ёс зүй, цалин урамшуулал, нэр дэвшүүлэх хороо Гишүүд Албан тушаал
Ч.Мөнхцэцэг Хорооны дарга
Жэймс Б. Двайер Хорооны гишүүн
Ж.Үнэнбат Хорооны гишүүн
З.Солонго Хорооны нарийн бичгийн дарга
Удирдлагын баг Гишүүд Албан тушаал
Норихико Като Гүйцэтгэх захирал
Г.Ганболд Ерөнхийлөгч
Т.Нямсүрэн Гүйцэтгэх захирлын орлогч бөгөөд Эрсдэл хариуцсан захирал
Д.Бадрал Гүйцэтгэх захирлын орлогч бөгөөд Бизнес хариуцсан захирал
М.Сайнбилэг Мэдээллийн технологи хариуцсан захирал
С.Мөнхтуяа Санхүү удирдлагын газрын захирал
М.Наранхүү Зээлийн газрын захирал
Т.Отгон Эрсдэлийн удирдлагын газрын захирал
Ц.Байгалмаа Иргэдийн банкны газрын захирал
З.Мягмардорж Байгууллагын банкны газрын захирал
Г.Уянга Хүний нөөцийн удирдлагын газрын захирал
Н.Очирхуяг Маркетинг, олон нийттэй харилцах газрын захирал
Ё.Пүрэвбат Бүртгэл тооцооны газрын захирал
Х.Пүрэвдорж Захиргааны газрын захирал
О.Батцэнгэл Мэдээлэл технологийн газрын захирал
А.Нямсүрэн Бизнес процесс менежментийн газрын захирал
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  25000000
  2000000000
  10000
  100000
  5000000
  1
  15
  30
  1
  24
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ