ДАНС

ДАНС
ХАДГАЛАМЖИЙН ДАНС
  • БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛТНЫ ХУРИМТЛАЛЫН САН
  • ХАДГАЛАМЖИЙН ХАЙРЦАГ
  • ХАДГАЛАМЖИЙН СЕРТИФИКАТ
  • ХУГАЦААТАЙ ХАДГАЛАМЖ
Дэлгэрэнгүй
Байгууллагын шаталсан хүүт харилцах данс

Эрхэм харилцагч танд харилцах дансандаа мөнгөө байршуулан шаталсан хүүний орлого тооцуулан авах боломжийг олгож байна.

Дэлгэрэнгүй
ЭСКРОУ ДАНС

Үл хөдлөх хөрөнгө, үнэ бүхий зүйлсийг худалдах худалдан авах, өмчийн эрх шилжүүлэхэд тулгардаг эрсдэлээс хамгаалах зорилготой, гэрээний нөхцөл биелсэн тохиолдолд буюу 2 талын зөвшөөрлөөр төлбөр тооцоо хийгддэг дундын данс юм.

Дэлгэрэнгүй
Байгууллагын түр харилцах
Дэлгэрэнгүй