АНДЕРРАЙТИНГ
ХУВЬЦААГААР БИЙ БОЛГОХ САНХҮҮЖИЛТ

Бид харилцагч байгууллага, аж ахуй нэгжийг дотоодын болон олон улсын зах зээл дээр хувьцаагаа анх удаа олон нийтэд нээлттэй арилжих, хаалттай хүрээнд арилжин хөрөнгө босгох, нэмэлт хувьцаа гаргах, нээлттэй хувьцаат компанийг худалдан авах замаар хөрөнгийн зах зээлд нэвтрэх (reverse take-over) зэрэг арга замаар хөрөнгө босгоход албан ёсны андеррайтер, зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлж байна.

Дэлгэрэнгүй
ӨРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН САНХҮҮЖИЛТ

Бид Монголын болон гадаадын хөрөнгийн зах зээл дээр корпорацийн бонд буюу өрийн санхүүжилтийн хэрэгсэл ашиглан хөрөнгө босгох, дунд болон урт хугацаат өрийн бичгийн програм үүсгэх замаар санхүүжилт татахад зөвлөх болон андеррайтерийн үйлчилгээ үзүүлж байна.

Дэлгэрэнгүй
БУСАД САНХҮҮЖИЛТИЙН ХЭЛБЭРҮҮД

Бид хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас (ABS), хадгаламжийн сертификат (CD), үнэт цаасны хадгаламжийн бичиг (DR) зэрэг үнэт цаасны төрлүүдийг хөрөнгийн зах зээл дээр санал болгох, худалдах андеррайтингийн үйлчилгээг санал болгож байна.

Дэлгэрэнгүй