Бид харилцагч байгууллага, аж ахуй нэгжийг дотоодын болон олон улсын зах зээл дээр хувьцаагаа анх удаа олон нийтэд нээлттэй арилжих, хаалттай хүрээнд арилжин хөрөнгө босгох, нэмэлт хувьцаа гаргах, нээлттэй хувьцаат компанийг худалдан авах замаар хөрөнгийн зах зээлд нэвтрэх (reverse take-over) зэрэг арга замаар хөрөнгө босгоход албан ёсны андеррайтер, зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлж байна.

Санал болгож буй үйлчилгээ:

 • Хөрөнгийн бирж дээр үнэт цаас анх удаа олон нийтэд санал болгох замаар хөрөнгө босгох
 • Нэмэлт хувьцаа гарган хөрөнгө босгох
 • Дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулагчдад хаалттай хүрээнд үнэт цаас санал болгох замаар  хөрөнгө босгох
 • Дотоодын эсвэл гадаадын хөрөнгийн биржид давхар бүртгэл хийх замаар хөрөнгө босгох
 • Бүртгэлтэй компанийг  худалдан авах үйл ажиллагаа (Reverse take-over)-г хэрэгжүүлэх
 • Төрийн өмчит компанийн хувьчлалд андеррайтингийн үйлчилгээ үзүүлэх

Холбоо барих:

Голомт Капитал, 401 тоот, Ди Би Бийлдинг, Олимпийн гудамж 12/1, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар 210644, Монгол улс

Утас: 7012 1529, 7012 1530

И-мэйл: info@golomtcapital.com

Веб: www.golomtcapital.com

Бид Монголын болон гадаадын хөрөнгийн зах зээл дээр корпорацийн бонд буюу өрийн санхүүжилтийн хэрэгсэл ашиглан хөрөнгө босгох, дунд болон урт хугацаат өрийн бичгийн програм үүсгэх замаар санхүүжилт татахад зөвлөх болон андеррайтерийн үйлчилгээ үзүүлж байна.

Санал болгож буй үйлчилгээ:

 • Дотоодын хөрөнгийн зах зээл дээр компанийн өрийн хэрэгслийг гаргах замаар байгууллагад санхүүжилтийн эх үүсвэр татах
 • Байгууллагын өрийн хэрэгслийг хаалттай хүрээнд дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулагчдад санал болгох замаар санхүүжилт татах
 • Гадаадын хөрөнгийн зах зээл дээр гадаад валютаар өрийн хэрэгсэл гаргаж санхүүжилтийн эх үүсвэр татах
 • Дотоод, гадаадын хөрөнгийн зах зээл дээр дунд хугацаат өрийн бичгийн програм (MTN) гарган санхүүжилт татах
 • Хоёрдогч өглөг буюу хөрвөх үнэт цаас гаргах

Холбоо барих:

Голомт Капитал, 401 тоот, Ди Би Бийлдинг, Олимпийн гудамж 12/1, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар 210644, Монгол улс

Утас: 7012 1529, 7012 1530

И-мэйл: info@golomtcapital.com

Веб: www.golomtcapital.com

Бид хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас (ABS), хадгаламжийн сертификат (CD), үнэт цаасны хадгаламжийн бичиг (DR) зэрэг үнэт цаасны төрлүүдийг хөрөнгийн зах зээл дээр санал болгох, худалдах андеррайтингийн үйлчилгээг санал болгож байна.

Холбоо барих:

Голомт Капитал, 401 тоот, Ди Би Бийлдинг, Олимпийн гудамж 12/1, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар 210644, Монгол улс

Утас: 7012 1529, 7012 1530

И-мэйл: info@golomtcapital.com

Веб: www.golomtcapital.com