ГАДААД ГУЙВУУЛГА
Голомт банк нь олон улсын SWIFT сүлжээгээр дамжуулан дэлхийн нэр хүнд бүхий банк санхүүгийн байгууллагатай хамтран ажиллаж, харилцагчдынхаа гадаад төлбөр тооцоог 12 төрлийн валютаар хүссэн газарт нь түргэн шуурхай, найдвартай хүргэж байна.

Голомт банк нь олон улсын SWIFT сүлжээгээр дамжуулан дэлхийн нэр хүнд бүхий банк санхүүгийн байгууллагатай хамтран ажиллаж, харилцагчдынхаа гадаад төлбөр тооцоог 12 төрлийн валютаар хүссэн газарт нь түргэн шуурхай, найдвартай хүргэж байна.


Та гадаадаас Голомт банкинд байрших харилцах, хадгаламж, эсвэл картын дансандаа дараах 13 төрлийн валютуудаар шилжүүлэг хүлээн авах боломжтой.

USD - CNY - EUR - CNY - JPY - KRW - RUR - GBP - CHF - AUD - CAD - SGD - HKD

Та гадаадаас өөрийн эзэмшиж буй дансны валютаас өөр валютаар төлбөр хүлээн авах боломжтой хэдий ч ханшийн эрсдэлд орохгүйн тулд өөрийн эзэмшиж буй дансны валютаар шилжүүлэг хүлээн авахыг зөвлөж байна. Гүйлгээ саатах эрсдэлээс сэргийлж төлбөрийн зориулалт нь үнэн зөв, тодорхой байх ёстойг анхаарна уу.

Нөхцөл

 

Шимтгэл

Бэлнээр олгох болон Хадгаламжийн дансанд оруулахад:

USD

200,000 хүртэл - 0.25%

200,000-с дээш - 0.20%

RUR

1.50%

CNY

0.12%

AUD, CAD

0.60%

SGD

0.50%

Бусад валют

0.30%

Харилцах болон картын дансан оруулахад:

шимтгэлгүй

Гадаадын банкнаас ирсэн шилжүүлгийг буцаахад:

15 ам.доллар


Та дooрх мэдээллүүдийг мөнгө илгээгчдээ мэдэгдсэнээр танд гадаадын аль ч улсын аль ч банкнаас шилжүүлсэн ам.доллар саадгүй шилжиж ирнэ

Correspondent bank of Beneficiary’s bank- BIC 
CIBCCAT
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
TORONTO M5G 2M8, CANADA

Тайлбар: Манай банкны харилцагч банкны SWIFT код, нэр

 

Beneficiary’s bank - BIC 
/1818910
GLMTMNUB 
GOLOMT BANK OF MONGOLIA, ULAANBAATAR MONGOLIA

Тайлбар: Манай банкны гадаадын банкин дахь дансны дугаар, манай банкны SWIFT код, нэр

 

Beneficiary customer

. . . . . . . . . . . . . . . . . . (Account number)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . (Account name)

 

ТайлбарAccount number: мөрөнд та манай банкин дахь харилцах буюу хадгаламжийн ДАНСНЫ ДУГААР-аа, дансгүй бол паспорт буюу регистрийн дугаараа, Account name: мөрөнд та өөрийн овог нэрээ, байгууллагын данс бол байгууллагын НЭР-ээ бичнэ.