Удирдлагын баг

Удирдлагын баг

member-image

Норихико Като

Гүйцэтгэх захирал
member-image

Норихико Като

Гүйцэтгэх захирал

Норихико Като нь 1976-1979 онд Токиогийн Toho Их сургууль, 1979-1981 онд Токиогийн Их сургууль, 1986-1988 онд UCLA-Андерсон Их сургуулийг тус тус дүүргэсэн.

Ноён Норихико Като нь банкны салбарт 30 гаруй жил ажилласан арвин туршлагатай. Тэрээр ажлын гараагаа Bank of Tokyo (одоогийн MUFG)-оос эхлүүлж, Токио, Нью Йорк, Амстердам, Бахрейнд байгууллагын банк, хүний нөөц, байгууллагын төлөвлөлт хариуцан удирдлагын бүх шатанд ажиллаж байсан. Үүнээс гадна 2009-2016 онд Монголын банкны салбарт, тухайлбал Хаан Банканд Гүйцэтгэх захирлын орлогч болон Гүйцэтгэх захирлаар, Монголын Банкны холбоонд Дэд ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байсан.

Голомт Банкны Гүйцэтгэх захирлаар томилогдохын өмнө ноён Като нь Камбожийн Сатапана банкны Гүйцэтгэх захирлаар ажиллан тус банкийг дижитал үйлчилгээгээр улсдаа тэргүүлэгч банк болгож чадсан байна.

Тэрээр 2019 оны 5 дугаар сараас эхлэн Голомт банкны Гүйцэтгэх захирлаар томилогдон ажиллаж байна.

member-image-1

Г. Ганболд

Ерөнхийлөгч
member-image-1

Г. Ганболд

Ерөнхийлөгч

Г.Ганболд нь 1978-1983 онд ОХУ-ын Irkutsk State Technical University-д Инженер-эдийн засагч мэргэжлээр төгсөж, 2000 онд ОХУ-ын Irkutsk State Technical University-д Эдийн засгийн магистр цол хамгаалсан.

Тэрээр 2000 оноос хойш Голомт банканд ажиллаж байгаа бөгөөд энэ хугацаанд 2000-2007 онд ЕЗГ-Газрын захирал, 2007-2011 онд Үйл ажиллагаа хариуцсан Тэргүүн дэд захирал, 2011-2012 онд Удирдлага-Тэргүүн дэд захирлын албыг тус тус хашиж, 2016 оноос Голомт банкны Ерөнхийлөгчийн албан тушаалд томилогдон ажиллаж байна.

member-image-2

Т. Нямсүрэн

Гүйцэтгэх захирлын орлогч бөгөөд Эрсдэл хариуцсан захирал
member-image-2

Т. Нямсүрэн

Гүйцэтгэх захирлын орлогч бөгөөд Эрсдэл хариуцсан захирал

Т.Нямсүрэн нь 1997-2001 онд МУИС-ЭЗС-Банкны эдийн засагч, 2007 онд БНСУ-ын Handong Global Их сургуульд Бизнесийн удирдлагын магистр хамгаалсан. Тэрээр 2001-2005 онд СМХГазрын Эрсдэлийн удирдлагын албанд эдийн засагч, 2005-2007 онд СМХГазрын Эрсдэлийн удирдлагын албанд Ахлах эдийн засагч, 2007-2009 онд Эрсдэлийн удирдлагын газрын Зээлийн эрсдэлийн удирдлагын хэлтэст Ахлах менежер, 2009-2012 онд ЭУГ-Зээлийн эрсдэлийн удирдлагын хэлтэст Хэлтсийн захирал, 2012-2014 онд Зээлийн газрын захирал, 2014-2016 онд Зээлийн газрын Дэд захирал, 2016-2020 онд Гүйцэтгэх захирлын орлогч бөгөөд Зээл хариуцсан захирлын албыг тус тус хашиж, 2021 оноос Гүйцэтгэх захирлын орлогч бөгөөд Эрсдэл хариуцсан захирлаар ажиллаж байна.

member-image-7

Д. Бадрал

Гүйцэтгэх захирлын орлогч бөгөөд Бизнес хариуцсан захирал
member-image-7

Д. Бадрал

Гүйцэтгэх захирлын орлогч бөгөөд Бизнес хариуцсан захирал

Д.Бадрал нь 2001-2005 онд ХYДС-ийг Эдийн засгийн мэдээлэл боловсруулалт мэргэжлээр төгсөж, 2009 онд МУИС-ийн Бизнесийн удирдлагын магистр цол хамгаалсан. Тэрээр 2005 оноос Голомт банкны Картын төвийн Харилцагчийн үйлчилгээний хэлтсийн Картын ажилтнаас ажлын гараагаа эхлүүлж, Харилцагчийн үйлчилгээний ажилтан, Эдийн засагч, Бүтээгдэхүүн борлуулагч зээлийн эдийн засагч, харилцааны менежер, хэлтсийн захирлын алба тус тус хашиж, 2015-2020 онд Байгууллагын банкны газрын захирал, 2021 оноос Гүйцэтгэх захирлын орлогч бөгөөд Бизнес хариуцсан захирлаар томилогдон ажиллаж байна.

member-image-3

М.Сайнбилэг

Мэдээллийн технологи хариуцсан захирал
member-image-3

М.Сайнбилэг

Мэдээллийн технологи хариуцсан захирал

М.Сайнбилэг нь ШУТИС-ийн КТМС-ийг программист, HAN University of applied science Nх сургуулийн компьютерийн ухааны магистр зэрэгтэйгээр төгссөн.

Тэрбээр Старсофт ХХК-д ахлах программист, Голомт банканд программист, ACER-Australia System analyst, Data modellor, Programmist Голомт банкны Мэдээллийн технологийн газарт Системийн хэлтсийн захирлаар тус тус ажиллаж байсан. 2016 оноос Голомт банкны Мэдээллийн технологи хариуцсан захирлаар томилогдон ажиллаж байна.

member-image-8

Ц. Байгалмаа

Иргэдийн банкны газрын захирал
member-image-8

Ц. Байгалмаа

Иргэдийн банкны газрын захирал

Ц.Байгалмаа нь 1998-2002 СЭЗДС-ийн Менежментийн ангийг дүүргэж, 2003-2004 онд Голомт банкны ҮХГ-Тооцооны төвд зээлийн эдийн засагч, 2004-2007 онд ҮХГ-т Салбар нэгжийн удирдлагын хэлтсийн эдийн засагч, Бүтээгдэхүүн хөгжлийн хэлтсийн захирал, төслийн менежер, Иргэдийн бизнесийн хэлтсийн захирал, 2019-2020 онд Иргэд, жижиг дунд бизнесийн газрын захирал албан тушаалыг хашиж, 2021 оноос Иргэдийн банкны газрын захирлаар томилогдон ажиллаж байна.

member-image-6

С. Мөнхтуяа

Санхүү удирдлагын газрын захирал
member-image-6

С. Мөнхтуяа

Санхүү удирдлагын газрын захирал

С.Мөнхтуяа нь 2000 онд СЭЗИС-ийн Санхүүч, зээлийн эдийн засагч мэргэжлээр бакалавр зэрэг, 2005 онд Хандонг Глобал Их сургуульд Бизнесийн удирдлагын магистр, 2016 онд Виржиниа ОУИС-д Олон улсын эдийн засагч мэргэжлээр магистрийн зэрэг тус тус хамгаалсан.

Тэрээр 2000-2002 онд Голомт банкны Картын хэлтэст Нягтлан бодогч, 2002-2004 онд СМХГазрын Тайлан бүртгэл санхүүгийн хэлтэст Эдийн засагч, 2004-2007 онд СМХГазрын Тайлан бүртгэл санхүүгийн хяналтын хэлтэст Ахлах эдийн засагч, 2007-2020 онд СУГазрын ББХХэлтсийн захирлаар тус тус ажиллаж, 2020 оноос Санхүүгийн удирдлагын газрын захирлаар томилогдон ажиллаж байна.

member-image-9

Б. Баяртбилэг

Зээлийн газрын захирал
member-image-9

Б. Баяртбилэг

Зээлийн газрын захирал

Б.Баяртбилэг нь1998-2003 онд Хан-Уул Дээд сургуулийг Бизнесийн менежмент мэргэжлээр дүүргэж, 2004 оноос Зээлийн газрын Төлбөр тооцооны хэлтсийн Системд мэдээлэл оруулагч ажилтнаар ажлын гараагаа эхлүүлж, Картын төлбөр тооцооны Системийн оператор, Зээлийн эдийн засагч, Эрсдлийн менежер, Эрсдэлийн удирдлагын газрын Том байгууллагын хэлтсийн Ахлах мэргэжилтэн, Хэлтсийн захирал, Зээлийн газрын Том зээлийн хэлтсийн захирлын албыг тус тус хашиж, 2017 оны 2 дугаар сараас Зээлийн газрын захирлаар ажиллаж байна.

member-image-4-1

Т. Отгон

Эрсдэлийн удирдлагын газрын захирал
member-image-4-1

Т. Отгон

Эрсдэлийн удирдлагын газрын захирал

Г.Отгон нь МУИС-ийн Эдийн засгийн сургуулийг Бизнесийн удирлага/нягтлан бодогч мэргэжлээр, ХУИС-ийг Англи хэлний орчуулагч мэргэжлээр дүүргэсэн.

Тэрээр 2001-2006 онд “АБТС” ББСБ-т Ерөнхий нягтлан бодогч, Гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байсан. 2006-2008 онд Голомт банканд Эдийн засагч, 2008-2012 онд Байгууллагын банкны газрын Төслийн санхүүжилтийн хэлтсийн захирал, 2014-2020 онд Байгууллагын банкны газрын Бизнес хамтын ажиллагааны хэлтсийн захирлын албыг хашиж, 2020 оноос Эрсдэлийн удирдлагын газрын захирлаар ажиллаж байна.

member-image-10

Г. Уянга

Хүний нөөцийн удирдлагын газрын захирал
member-image-10

Г. Уянга

Хүний нөөцийн удирдлагын газрын захирал

Г.Уянга нь МУИС-ЭЗС-Эдийн засаг, бизнесийн удирдлагын бакалавр, Удирдлагын академид Бизнсийн удирдлагын магистр, Удирдахуйн ухааны доктор цол тус тус хамгаалсан.

Тэрээр 2006 оноос хүний нөөцийн чиглэлээр ажиллаж буй туршлагатай бөгөөд Аэро Монголиа ХХК, Харилцаа холбооны зохицуулах хороо, АПУ Трейдинг ХХК, Стратеги судалгааны хүрээлэн зэрэг байгууллагуудад Хүний нөөц хариуцсан захирал, Хүний нөөцийн зөвлөх зэрэг албан тушаалууд хашиж байсан.

2018 оноос Голомт банкны ХНХ-д хэлтсийн захирал, 2019 оноос ХНУГ-ын Газрын захирлаар ажиллаж байна.

member-image-11

М. Наранхүү

Бизнес процесс менежментийн газрын захирал
member-image-11

М. Наранхүү

Бизнес процесс менежментийн газрын захирал

М.Наранхүү нь МУИС-ийн Эдийн засгийн сургуулийг Санхүүгийн менежмент мэргэжлээр дүүргэж, 2010 оноос Орхон салбарын захирал, 2011 оноос Бизнесийн удирдлагын хэлтсийн Бүтээгдэхүүн хөгжлийн менежер, 2012 оноос Бизнесийн удирдлагын хэлтсийн ахлах менежер, 2014 оноос Жижиг дунд бизнесийн хэлтсийн захирал, BPRProject төслийн захирал, Shared back office-ийн захирлын алба хашиж, 2018 оны 12 дугаар сараас БПМГ-ын Газрын захирлаар ажиллаж байна.

member-image-16

О. Батцэнгэл

Мэдээлэл технологийн газрын захирал
member-image-16

О. Батцэнгэл

Мэдээлэл технологийн газрын захирал

О.Батцэнгэл нь 2007-2011 онд ШУТИС-ХоМТС-Мэдээллийн сүлжээний ангийг дүүргэж, 2011 оноос Голомт банкны Мэдээллийн технологийн газрын Системийн хэлтсийн Администратороор ажлын гараагаа эхэлж, МАБХ-ийн Мэдээллийн аюулгүй байдлын шинжээч, ахлах ажилтан, хэлтсийн захирал болон дэвшиж, 2019 оноос Мэдээллийн технологийн газрын захирлаар ажиллаж байна. Тэрээр банкны үндсэн системүүд, тэдгээрийн дэд систем, програмууд, үйлдлийн систем, сервер систем, сүлжээ, сервер, тоног төхөөрөмжийн тасралтгүй хэвийн ажиллагаа, нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах, банкны системийг кибер халдлагаас сэргийлэх ажиллах зэрэг ажлуудыг гүйцэтгэдэг.

member-image-14

Х. Пүрэвдорж

Захиргааны газрын захирал
member-image-14

Х. Пүрэвдорж

Захиргааны газрын захирал

Х.Пүрэвдорж нь “УБ-Эрдэм” Дээд сургуульд Банкны эдийн засагч мэргэжлээр бакалаврын зэрэг, “Удирдлагын академи”-д Бизнесийн удирлагаар, Япон улсын “Рицүмэйкан” их сургуульд Эдийн засгийн ухааны магистр цол тус тус хамгаалсан.

Тэрээр 2011 оноос Голомт банканд Дотоод аудитын газарт Аудитор, 2015 оноос Захиргааны газрын Санхүү аж ахуйн хэлтэст Ахлах менежер, 2016 оноос Хэлтсийн захирлын алба хашиж, 2019 оноос Захиргааны газрын захирлаар ажиллаж байна.

member-image-13

Ё. Пүрэвбат

Бүртгэл тооцооны газрын захирал
member-image-13

Ё. Пүрэвбат

Бүртгэл тооцооны газрын захирал

Ё.Пүрэвбат нь 1999-2003 онд МУИС-ЭЗС-ийг Нягтлан бодогч мэргэжлээр дүүргэж, 2003-2004 онд Тооцооны төвийн Нягтлан бодогч, 2004-2006 онд Хянан шалгагч, Ахлах нягтлан бодогч, Тооцооны төвийн эрхлэгч, Салбарын захирлын албыг тус тус хашиж, 2012 оноос Бүртгэл тооцооны газрын захирлаар ажиллаж байна.

 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  25000000
  2000000000
  10000
  100000
  5000000
  1
  15
  30
  1
  24
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ