Валютын ханшийн зөвлөх үйлчилгээ
Банкны эдийн засагч, дилер, эрсдлийн шинжээч зэрэг мэргэжлийн ажилтнуудаас бүрдсэн баг хамт олон танд 7 хоног тутам валютын ханшийн таамаглал, макро эдийн засгийн мэдээлэл, дэлхийн санхүү, эдийн засгийн талаарх мэдээллийг цаг алдалгүй хүргэнэ.
Дэлгэрэнгүй
Үл хөдлөх хөрөнгийн зөвлөх үйлчилгээ
Голомт банк ҮХХ-н менежментийн UMC Alpha ХХК болон хуулийн FLC ХНХ фирмтэй хамтран доорхи 6 төрлийн үйлчилгээг санал болгож байна. Үүнд:
Дэлгэрэнгүй
Гибрид хадгаламж
Эдийн засаг, зах зээлийн мэдээ мэдээллийг цаг алдалгүй авч хөрөнгө оруулалтын зах зээлээс ашиг, орлого олох сонирхолтой хэн бүхэнд арилжааны зардал, эрсдэлгүйгээр зах зээлд оролцох боломжийг Голомт банк олгож байна.
Дэлгэрэнгүй