Валютын ханш

Валютын нэр Бэлэн
Авах Зарах
 USD 2,009.00 2,021.00
 EUR 2,247.00 2,341.00
 CNY 309.30 312.20
 RUB 29.57 34.21
 JPY 18.39 19.20
 GBP 2,895.00 2,994.00
 CHF 2,034.00 2,147.00
 KRW 1.70 1.81
 HKD 254.80 261.70
 AUD 1,479.00 1,596.00
 CAD 1,557.00 1,661.00
 SGD 1,426.00 1,539.00
 SEK 217.00 270.00
 XAU 81,890.00 83,350.00
 XAG 875.00 1,002.00