Валютын ханш

Валютын нэр Бэлэн
Авах Зарах
 USD 1,972.00 1,983.00
 EUR 2,106.00 2,197.00
 CNY 318.40 322.00
 RUB 32.56 38.63
 JPY 16.27 16.89
 GBP 2,898.00 2,989.00
 CHF 1,962.00 2,089.00
 KRW 1.72 1.84
 HKD 250.00 256.80
 AUD 1,495.00 1,602.00
 CAD 1,537.00 1,589.00
 SGD 1,375.00 1,485.00
 SEK 200.00 248.00
 XAU 75,690.00 77,070.00
 XAG 979.00 1,103.00