Валютын ханш

Валютын нэр Бэлэн
Авах Зарах
 USD 2,013.00 2,022.00
 EUR 2,230.00 2,300.00
 CNY 305.30 308.20
 RUB 24.92 28.84
 JPY 17.00 17.52
 GBP 2,910.00 2,982.00
 CHF 1,951.00 2,073.00
 KRW 1.63 1.73
 HKD 254.40 260.90
 AUD 1,406.00 1,495.00
 CAD 1,427.00 1,510.00
 SGD 1,371.00 1,475.00
 SEK 209.00 259.00
 XAU 74,160.00 75,420.00
 XAG 875.00 1,002.00