Валютын ханш

Валютын нэр Бэлэн
Авах Зарах
 USD 1,964.00 1,975.00
 EUR 2,203.00 2,291.00
 CNY 314.00 317.90
 RUB 30.27 36.14
 JPY 16.28 16.91
 GBP 3,023.00 3,120.00
 CHF 1,998.00 2,119.00
 KRW 1.72 1.84
 HKD 248.90 256.10
 AUD 1,503.00 1,614.00
 CAD 1,540.00 1,642.00
 SGD 1,386.00 1,506.00
 SEK 206.00 257.00
 XAU 75,510.00 77,090.00
 XAG 942.00 1,066.00