Валютын ханш

Валютын нэр Бэлэн
Авах Зарах
 USD 1,892.00 1,900.00
 EUR 2,326.00 2,406.00
 CNY 308.00 310.00
 RUB 39.16 41.70
 JPY 15.80 16.37
 GBP 2,954.00 3,035.00
 CHF 1,922.00 2,031.00
 KRW 1.67 1.77
 HKD 239.80 249.20
 AUD 1,566.00 1,676.00
 CAD 1,630.00 1,738.00
 SGD 1,371.00 1,503.00
 SEK 221.00 277.00
 XAU 72,340.00 73,500.00
 XAG 906.00 1,024.00
 POS 1,892.79 1,892.79