Валютын ханш

Валютын нэр Бэлэн
Авах Зарах
 USD 1,962.00 1,983.00
 EUR 2,091.00 2,170.00
 CNY 312.90 317.90
 RUB 36.37 42.80
 JPY 16.28 16.87
 GBP 2,921.00 3,020.00
 CHF 1,975.00 2,115.00
 KRW 1.74 1.87
 HKD 248.80 257.00
 AUD 1,492.00 1,597.00
 CAD 1,572.00 1,674.00
 SGD 1,395.00 1,514.00
 SEK 200.00 249.00
 XAU 75,380.00 77,180.00
 XAG 931.00 1,060.00