Валютын ханш

Валютын нэр Бэлэн
Авах Зарах
 USD 1,848.00 1,858.00
 EUR 2,298.00 2,372.00
 CNY 301.50 303.80
 RUB 43.60 46.25
 JPY 16.92 17.49
 GBP 2,932.00 3,015.00
 CHF 1,891.00 2,001.00
 KRW 1.70 1.80
 HKD 234.10 243.70
 AUD 1,567.00 1,678.00
 CAD 1,591.00 1,699.00
 SGD 1,364.00 1,499.00
 SEK 219.00 276.00
 XAU 73,310.00 74,540.00
 XAG 923.00 1,040.00
 POS 1,852.67 1,852.67