Валютын ханш

Валютын нэр Бэлэн
Авах Зарах
 USD 1,804.00 1,822.00
 EUR 2,332.00 2,417.00
 CNY 293.40 297.30
 RUB 47.21 50.14
 JPY 16.89 17.53
 GBP 2,957.00 3,047.00
 CHF 1,915.00 2,032.00
 KRW 1.72 1.83
 HKD 228.80 239.20
 AUD 1,626.00 1,742.00
 CAD 1,606.00 1,723.00
 SGD 1,354.00 1,495.00
 SEK 222.00 281.00
 XAU 73,680.00 75,200.00
 XAG 1,035.00 1,154.00
 POS 1,802.50 1,802.50