Валютын ханш

Валютын нэр Бэлэн
Авах Зарах
 USD 1,986.00 1,997.00
 EUR 2,183.00 2,251.00
 CNY 307.50 312.40
 RUB 28.25 32.36
 JPY 16.33 16.83
 GBP 3,007.00 3,087.00
 CHF 1,962.00 2,087.00
 KRW 1.61 1.71
 HKD 251.50 258.90
 AUD 1,353.00 1,449.00
 CAD 1,468.00 1,555.00
 SGD 1,340.00 1,437.00
 SEK 206.00 256.00
 XAU 71,290.00 72,620.00
 XAG 875.00 1,002.00