Валютын ханш

Валютын нэр Бэлэн
Авах Зарах
 USD 1,861.00 1,879.00
 EUR 2,458.00 2,561.00
 CNY 300.40 304.70
 RUB 51.20 54.52
 JPY 17.79 18.63
 GBP 3,121.00 3,221.00
 CHF 2,004.00 2,137.00
 KRW 1.77 1.90
 HKD 236.40 246.00
 AUD 1,688.00 1,803.00
 CAD 1,659.00 1,774.00
 SGD 1,408.00 1,549.00
 SEK 233.00 295.00
 XAU 77,160.00 78,600.00
 XAG 1,222.00 1,258.00
 POS 1,870.00 1,870.00