Валютын ханш

Валютын нэр Бэлэн
Авах Зарах
 USD 1,940.00 1,950.00
 EUR 2,174.00 2,253.00
 CNY 310.20 314.30
 RUB 27.25 33.44
 JPY 16.23 16.76
 GBP 2,916.00 3,001.00
 CHF 2,080.00 2,201.00
 KRW 1.73 1.85
 HKD 246.00 255.80
 AUD 1,508.00 1,609.00
 CAD 1,523.00 1,618.00
 SGD 1,370.00 1,488.00
 SEK 206.00 256.00
 XAU 80,030.00 81,410.00
 XAG 1,025.00 1,147.00