Валютын ханш

Валютын нэр Бэлэн
Авах Зарах
 USD 1,988.00 2,003.00
 EUR 2,180.00 2,254.00
 CNY 300.30 304.60
 RUB 28.85 33.07
 JPY 17.58 18.20
 GBP 2,874.00 2,955.00
 CHF 1,957.00 2,051.00
 KRW 1.61 1.71
 HKD 251.40 258.30
 AUD 1,383.00 1,479.00
 CAD 1,480.00 1,570.00
 SGD 1,378.00 1,475.00
 SEK 208.00 258.00
 XAU 76,830.00 78,270.00
 XAG 875.00 1,002.00