Валютын ханш

Валютын нэр Бэлэн
Авах Зарах
 USD 1,930.00 1,945.00
 EUR 2,057.00 2,219.00
 CNY 292.60 296.00
 RUB 27.39 32.41
 JPY 18.42 19.88
 GBP 2,527.00 2,759.00
 CHF 1,899.00 2,077.00
 KRW 1.56 1.72
 HKD 244.40 252.00
 AUD 1,341.00 1,511.00
 CAD 1,422.00 1,554.00
 SGD 1,341.00 1,478.00
 SEK 198.00 246.00
 XAU 79,850.00 81,310.00
 XAG 875.00 1,002.00