Валютын ханш

Валютын нэр Бэлэн
Авах Зарах
 USD 1,957.00 1,978.00
 EUR 2,151.00 2,235.00
 CNY 314.80 320.00
 RUB 33.37 39.49
 JPY 15.77 16.38
 GBP 3,044.00 3,145.00
 CHF 2,012.00 2,159.00
 KRW 1.69 1.81
 HKD 248.30 256.30
 AUD 1,466.00 1,574.00
 CAD 1,529.00 1,631.00
 SGD 1,388.00 1,504.00
 SEK 205.00 257.00
 XAU 73,200.00 74,930.00
 XAG 875.00 1,002.00