Валютын ханш

Валютын нэр Бэлэн
Авах Зарах
 USD 1,842.00 1,860.00
 EUR 2,446.00 2,541.00
 CNY 297.30 300.70
 RUB 51.80 55.02
 JPY 17.84 18.59
 GBP 3,112.00 3,206.00
 CHF 1,996.00 2,123.00
 KRW 1.75 1.87
 HKD 234.00 243.50
 AUD 1,692.00 1,804.00
 CAD 1,667.00 1,782.00
 SGD 1,403.00 1,544.00
 SEK 232.00 293.00
 XAU 76,980.00 78,420.00
 XAG 1,229.00 1,266.00
 POS 1,849.51 1,849.51