Валютын ханш

Валютын нэр Бэлэн
Авах Зарах
 USD 1,908.00 1,923.00
 EUR 2,054.00 2,121.00
 CNY 306.70 309.50
 RUB 34.60 40.19
 JPY 15.20 15.68
 GBP 2,904.00 2,985.00
 CHF 1,932.00 2,060.00
 KRW 1.66 1.77
 HKD 241.70 248.70
 AUD 1,429.00 1,524.00
 CAD 1,492.00 1,582.00
 SGD 1,350.00 1,459.00
 SEK 195.00 244.00
 XAU 72,320.00 73,730.00
 XAG 924.00 1,045.00