Валютын ханш

Валютын нэр Бэлэн
Авах Зарах
 USD 1,813.00 1,832.00
 EUR 2,350.00 2,437.00
 CNY 294.60 297.00
 RUB 49.01 52.06
 JPY 17.11 17.77
 GBP 2,970.00 3,062.00
 CHF 1,930.00 2,048.00
 KRW 1.74 1.85
 HKD 229.90 240.50
 AUD 1,639.00 1,756.00
 CAD 1,609.00 1,726.00
 SGD 1,364.00 1,507.00
 SEK 224.00 285.00
 XAU 74,410.00 75,990.00
 XAG 1,039.00 1,160.00
 POS 1,829.01 1,829.01