Валютын ханш

Валютын нэр Бэлэн
Авах Зарах
 USD 1,836.00 1,847.00
 EUR 2,292.00 2,362.00
 CNY 299.40 301.60
 RUB 45.42 48.12
 JPY 16.48 17.01
 GBP 2,950.00 3,029.00
 CHF 1,885.00 1,994.00
 KRW 1.69 1.80
 HKD 232.40 241.70
 AUD 1,549.00 1,657.00
 CAD 1,596.00 1,703.00
 SGD 1,355.00 1,487.00
 SEK 219.00 275.00
 XAU 71,330.00 72,460.00
 XAG 934.00 1,049.00
 POS 1,840.54 1,840.54