Валютын ханш

Валютын нэр Бэлэн
Авах Зарах
 USD 1,848.00 1,858.00
 EUR 2,311.00 2,386.00
 CNY 301.50 303.60
 RUB 44.07 46.74
 JPY 16.95 17.52
 GBP 2,944.00 3,028.00
 CHF 1,901.00 2,012.00
 KRW 1.70 1.81
 HKD 234.10 243.70
 AUD 1,572.00 1,682.00
 CAD 1,597.00 1,705.00
 SGD 1,367.00 1,501.00
 SEK 220.00 277.00
 XAU 73,620.00 74,850.00
 XAG 942.00 1,059.00
 POS 1,852.31 1,852.31