Валютын ханш

Валютын нэр Бэлэн
Авах Зарах
 USD 1,833.00 1,847.00
 EUR 2,319.00 2,395.00
 CNY 298.60 300.90
 RUB 46.61 49.51
 JPY 16.59 17.16
 GBP 2,949.00 3,037.00
 CHF 1,901.00 2,016.00
 KRW 1.71 1.83
 HKD 232.40 242.40
 AUD 1,592.00 1,704.00
 CAD 1,615.00 1,727.00
 SGD 1,358.00 1,495.00
 SEK 220.00 278.00
 XAU 71,570.00 72,900.00
 XAG 996.00 1,114.00
 POS 1,842.61 1,842.61