Валютын ханш

Валютын нэр Бэлэн
Авах Зарах
 USD 2,326.00 2,341.00
 EUR 2,493.00 2,591.00
 CNY 343.70 347.30
 RUB 35.73 40.20
 JPY 21.89 22.89
 GBP 2,812.00 2,909.00
 CHF 2,282.00 2,398.00
 KRW 1.95 2.10
 HKD 295.50 303.10
 AUD 1,708.00 1,841.00
 CAD 1,704.00 1,815.00
 SGD 1,594.00 1,711.00
 SEK 230.00 282.00
 XAU 93,970.00 95,660.00
 XAG 875.00 1,002.00