Цахим үйлчилгээ

Та интернэт банкны талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл.

Дэлгэрэнгүй

Валютын ханш

Валют Бэлэн бус
Авах Зарах
USD 2012.00 2021.00
EUR 2209.00 2282.00
CNY 305.00 308.00
RUB 24.87 27.31
Огноо: 2016.02.09
Дэлгэрэнгүй

American Express® Rewards Card

Хязгааргүй урамшуулал

8 (+-1) хувийн хүүтэй орон сууцны зээл

Зээлийн хэмжээ 160 сая төгрөг, хугацаа 20 жил хүртэл

Уян хадгаламж

Улирал тутамд шатлан өсөх хүү болон орлого хийж, зарлага гаргах боломж бүхий цорын ганц хадгаламж