Цахим үйлчилгээ

Та интернэт банкны талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл.

Дэлгэрэнгүй

Валютын ханш

Валют Бэлэн бус
Авах Зарах
USD 1938.00 1946.00
EUR 2160.00 2231.00
CNY 309.80 313.20
RUB 26.38 30.34
Огноо: 2015.02.01
Дэлгэрэнгүй

Американ Экспресс® Алтан карт

Таныг илэрхийлэх, Төгс карт

8 (+-1) хувийн хүүтэй орон сууцны зээл

Зээлийн хэмжээ 160 сая төгрөг, хугацаа 20 жил хүртэл

Уян хадгаламж

Улирал тутамд шатлан өсөх хүү болон орлого хийж, зарлага гаргах боломж бүхий цорын ганц хадгаламж