Малчны багц бүтээгдэхүүн

Малчны багц бүтээгдэхүүн

Үндэсний соёлыг уламжлан түүчээлэгч малчид та бүхний санхүүгийн хэрэгцээ, шаардлагыг санхүүжүүлэх, төлбөр тооцооны үйлчилгээг нэг дор багтаасан багц бүтээгдэхүүнийг санал болгож байна.
Жилийн хүү
12.40%
 • Багцад дагалдах бүтээгдэхүүн Боломжууд
  1 Малчны хугацаатай хадгаламж
  • Хадгаламжийн дансаа барьцаалан зээл авах
  • Сар бүрийн эцэст хүүгээ бодуулж харилцах дансандаа авах
  2 Малчны зээл
  • Урт хугацаатай, бага хүүтэй зээл авах
  • Түргэн шуурхай авах
  3 Малчны харилцах данс
  • Сарын суурь хураамжгүй
  • Дансаа Дебит картанд холбон ашиглах
  4 Дебит карт
  • Бэлэн, бэлэн бус гүйлгээ хийх
  • 4 жилийн хураамж хөнгөлөлттэй
  5 Интернэт банк, смарт банк
  • Дансны үлдэгдэл , хуулга харах
  • Бүх төрлийн гүйлгээ хийх
  • Карт блоклох, и-код, пин код авах, интернэт худалдааны эрх нээх/хаах, соронзон туузаар гүйлгээ хийх эрх нээх/хаах
  6 SocialPay аппликэйшн
  • QR код ашиглан худалдан авалт хийх
  • Дансны үлдэгдэл , хуулга харах
  • Мөнгө нэхэмжлэх, нэхэмжилсэн дүнг төлөх
  7 Мобайл банк
  • Интернэт шаардлагагүй
  • Бүх банкны данс хооронд гүйлгээ хийх
  • Үүрэн телефоны нэгж цэнэглэх, ярианы төлбөр харах төлөх, дата багц авах
  8 Easy info       Гүйлгээний мэдээллийг цаг алдалгүй утасны дугаар, и-мэйл хаягаараа дамжуулан авах

  Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд мөрдөгдөх ерөнхий нөхцөлтэй ЭНД дарж танилцана уу.

 • Малчны хугацаатай хадгаламжийг шинээр нээлгэн дансны доод үлдэгдэл болох 50,000₮-ийг дансандаа хийснээр багцад дагалдах бусад бүтээгдэхүүнийг үнэ төлбөргүй авах боломжтой.

  Багцад дагалдах бүтээгдэхүүн Үнэ
  1 Малчны хугацаатай хадгаламж 6 сар 12.00%
  12 сар 12.40%
  18 сар 12.50%
  2 Малчны зээл Зээлийн хугацаа 30 сар
  Зээл олгох хэмжээ 20 сая төгрөг
  Зээлийн хүү жилээр 17.40%-20.40%
  Зээлийн шимтгэл 1.00%
  Нэмэлт зээл олголтын шимтгэл 0.50%
  3 Малчны харилцах данс Үнэ төлбөргүй
  4 Дебит карт 4 жилийн хураамж Үнэ төлбөргүй
  Карт нөхөн авах 5,000 төгрөг
  5 Интернэт банк, смарт банк Үнэ төлбөргүй
  6 SocialPay аппликэйшн Үнэ төлбөргүй
  7 Мобайл банк Үнэ төлбөргүй
  8 Easy info /гүйлгээ тус бүрээс/ 40 төгрөг
  • Аймаг, сум багийн тодорхойлолт /Малчны зээл авах үед/
  • Малын тооллогын А данс / Малчны зээл авах эсвэл Малчны хугацаатай хадгаламж авах үед/
  • Барьцаанд тавих хөрөнгийн жагсаалт
  • Бусад
  •  3-аас доошгүй жил мал малласан туршлагатай
  • Үндсэн зээлдэгчийн нэр дээр мал тооллогод хамрагдсан байх
  • Банкны салбар байрлах аймгийн төв эсвэл сумд байнгын оршин суугч байх
  • Бусад
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ