Малчны багц бүтээгдэхүүн

Малчны багц бүтээгдэхүүн

Үндэсний соёлыг уламжлан түүчээлэгч малчид та бүхний санхүүгийн хэрэгцээ, шаардлагыг санхүүжүүлэх, төлбөр тооцооны үйлчилгээг нэг дор багтаасан багц бүтээгдэхүүнийг санал болгож байна.
 • Багцад дагалдах бүтээгдэхүүн Боломжууд
  1 Малчны хугацаатай хадгаламж
  • Хадгаламжийн дансаа барьцаалан зээл авах
  • Сар бүрийн эцэст хүүгээ бодуулж харилцах дансандаа авах
  2 Малчны зээл
  • Урт хугацаатай, бага хүүтэй зээл авах
  • Түргэн шуурхай авах
  3 Малчны харилцах данс
  • Сарын суурь хураамжгүй
  • Дансаа Дебит картанд холбон ашиглах
  4 Дебит карт
  • Бэлэн, бэлэн бус гүйлгээ хийх
  • 4 жилийн хураамж хөнгөлөлттэй
  5 Интернэт банк, смарт банк
  • Дансны үлдэгдэл , хуулга харах
  • Бүх төрлийн гүйлгээ хийх
  • Карт блоклох, и-код, пин код авах, интернэт худалдааны эрх нээх/хаах, соронзон туузаар гүйлгээ хийх эрх нээх/хаах
  6 SocialPay аппликэйшн
  • QR код ашиглан худалдан авалт хийх
  • Дансны үлдэгдэл , хуулга харах
  • Мөнгө нэхэмжлэх, нэхэмжилсэн дүнг төлөх
  7 Мобайл банк
  • Интернэт шаардлагагүй
  • Бүх банкны данс хооронд гүйлгээ хийх
  • Үүрэн телефоны нэгж цэнэглэх, ярианы төлбөр харах төлөх, дата багц авах
  8 Easy info Гүйлгээний мэдээллийг цаг алдалгүй утасны дугаар, и-мэйл хаягаараа дамжуулан авах
 • Малчны хугацаатай хадгаламжийг шинээр нээлгэн дансны доод үлдэгдэл болох 50,000₮-ийг дансандаа хийснээр багцад дагалдах бусад бүтээгдэхүүнийг үнэ төлбөргүй авах боломжтой.

  Багцад дагалдах бүтээгдэхүүн Үнэ
  1 Малчны хугацаатай хадгаламж 6 сар 6.30%
  12 сар 7.50%
  18 сар 7.70%
  2 Малчны зээл Зээлийн хугацаа 30 сар
  Зээл олгох хэмжээ 20 сая төгрөг
  Зээлийн хүү жилээр 17.40%-20.40%
  Зээлийн шимтгэл 1.00%
  Нэмэлт зээл олголтын шимтгэл 0.50%
  3 Малчны харилцах данс Үнэ төлбөргүй
  4 Дебит карт 4 жилийн хураамж

  /Үндсэн үнэ 19,900 төгрөг/

  Үнэ төлбөргүй
  Карт нөхөн авах 9,900 төгрөг
  5 Интернэт банк, смарт банк Үнэ төлбөргүй
  6 SocialPay аппликэйшн Үнэ төлбөргүй
  7 Мобайл банк Үнэ төлбөргүй
  8 Easy info /гүйлгээ тус бүрээс/ 40 төгрөг
  • Аймаг, сум багийн тодорхойлолт /Малчны зээл авах үед/
  • Малын тооллогын А данс / Малчны зээл авах эсвэл Малчны хугацаатай хадгаламж авах үед/
  • Барьцаанд тавих хөрөнгийн жагсаалт
  • Бусад
  •  3-аас доошгүй жил мал малласан туршлагатай
  • Үндсэн зээлдэгчийн нэр дээр мал тооллогод хамрагдсан байх
  • Банкны салбар байрлах аймгийн төв эсвэл сумд байнгын оршин суугч байх
  • Бусад
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  25000000
  2000000000
  10000
  100000
  5000000
  1
  15
  30
  1
  24
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ