Lendahand ”Бичил, ЖДБ-ийг дэмжих” төслийн зээл

Lendahand ”Бичил, ЖДБ-ийг дэмжих” төслийн зээл

Нидерландын Лэндахэнд /LendaHand/ хамтын сангийн эх үүсвэрээр байгаль орчин, нийгэмд ээлтэй бичил, жижиг, дунд бизнес эрхлэгчид болон эмэгтэй бизнес эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг дэмжих, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх зорилготой зээл юм.
 • Зээлийн хэмжээ 30-700 сая төгрөг
  Зээлийн хугацаа 6 сараас 4 жил хүртэлх
   

  Зээлийн хүү /жилээр/

  MNT 13.7%-14.8%

  USD 10.5-11.4%

  EUR 7.7-8.3%

   

  Зээлийн бодит өртөг /жилээр/

  MNT 14.24% – 15.35%

  USD 12.88 – 13.79%

  EUR 10.33% – 10.94%

  • Хүний эрх зөрчөөгүй, Хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлтгүй;
  • Байгаль орчин, нийгэмд сөрөг нөлөөгүй;
  • Нийт ажилтны тоо 2-с доошгүй;
  • Ажлын байрыг нэмэгдүүлэх;
  • Зээл хүссэн өргөдөл, анкет
  • ААН-ийн гэрчилгээний хуулбар
  • Зээлийн зарцуулалт болон орлого, зарлагыг баримтжуулсан баримтууд
  • Барьцаа хөрөнгөтэй холбоотой бичиг баримтууд

LENDAHAND бичил ЖДБ-г дэмжих зээл зөвлөмж

 • 1000000
  12000000
  2000000000
  1
  20.8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

  Зээлийн хүү /жилээр/

 • 10000
  25000000
  2000000000
  10000
  100000
  5000000
  1
  15
  30
  1
  24
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ