АХБ ”Ажлын байр нэмэгдүүлэх” төслийн зээл

АХБ ”Ажлын байр нэмэгдүүлэх” төслийн зээл

Энэхүү төслийн зээл нь АХБ-ны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй жижиг, дунд бизнес эрхэлдэг, ажлын байр шинээр бий болгох иргэд болон аж ажуйн нэгжид зориулагдсан юм.
 • Зээлийн хэмжээ 30 сая хүртэл төгрөг
  Зээлийн хугацаа 24 сар
  Зээлийн хүү /жилээр/ 10%
  Зээлийн бодит өртөг /жилээр/ 10.52%
  • Зээл хүсэгч нь хөдөлмөрийн харилцаа, хөдөлмөр эрхлэлт түүний үр ашигтай нөхцөлийг хангасан ажлын байр шинээр бий болгож байх
  • 1 жилээс дээш хугацаанд тогтвортой үйл ажиллагаа явуулсан байх
  • Зээл хүсэгч нь өмнөх улирлын тайлан балансаа гаргаж, татварын албаар баталгаажуулсан байх
  • Тогтсон хаяг дээр үйл ажиллагаа явуулдаг байх
  • Эрхзүйн хувьд бүрэн чадамжтай байх
  • Барьцаанд тавих үл хөдлөх хөрөнгөтэй байх
  • Бусад банк болон ББСБ-д хугацаа хэтэрсэн зээлийн өргүй байх
  • Зээл хүссэн өргөдөл
  • Төсөл /эх хувиараа/
  • Зээл хүсэгчийн хувийн мэдээлэл /анкет, 1 хувь цээж зураг, иргэний үнэмлэхний хуулбар, хорооны тодорхойлолт гэх мэт/
  • Зээлийн зарцуулалт болон орлого зарлагыг баримтжуулсан баримтууд
  • Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, худалдаа эрхлэх зөвшөөрөл
  • Барьцаа хөрөнгөтэй холбоотой бичиг баримтууд
  • Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын Газрын дэргэдэх Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын албаны тодорхойлолт
  • Бусад

АХБ ажлын байр нэмэгдүүлэх зээл зөвлөмж

 • 1000000
  12000000
  2000000000
  1
  20.8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

  Зээлийн хүү /жилээр/

 • 10000
  25000000
  2000000000
  10000
  100000
  5000000
  1
  15
  30
  1
  24
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ