Хувьцаа эзэмшигчид

Голомт Файнэншил Групп ХХК
83.76%
Свисс МО
9.98%
Голомт Инвестмэнд Лимитэд
4.93%
АХЭХ
1.33%

 

Голомт Файнэншил Групп ХХК

Голомт Файнэншил Групп ХХК нь 2014 онд үүсгэн байгуулагдсан бизнесийн төвлөрсөн үйл ажиллагаа нь хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтийн чиглэлийн 100% Монголын хөрөнгө оруулалттай компани юм. Тус компани нь урт хугацааны хөрөнгө оруулалтын бодлого баримталдаг ба Голомт банкны энгийн хувьцаа болон зарим хувьцаанд хөрвөх зээлүүдийг эзэмшдэг байна.

 

СВИСС-МО ИНВЕСТМЕНТ А.Ж.
 • Уг хөрөнгө оруулалтын сангийн гол хувьцаа эзэмшигч нь Швейцари улсын иргэн, нэртэй бизнесмен, филантропч Урс И.Шварценбах; 
 • 2011 оны 6-р сард 20 сая ам.долларын хөрөнгө оруулж, Голомт банкны 9.98% хувьцааг эзэмшсэн;
 • Түүнчлэн ноён Шварценбах доорх компаниудад хувьцаа эзэмшдэг. Үүнд:
  • Intex Exchange компани;
  • Engadin нисэх онгоцны буудал;
  • Агаарын тээврийн компаниуд (Air Engiadina, Swiss Jet);
  • Зочид буудлууд;
  • Ресторанууд гэх мэт.

 

Голомт Инвестмэнд Лимитэд

 

АЖИЛТНУУДАД ХУВЬЦАА ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР (АХЭХ)
 • 2011 оноос хэрэгжиж эхэлсэн уг хөтөлбөр нь ажилтнууд болон хувьцаа эзэмшигчдийн аль алины сонирхолд нийцдэгээрээ онцлогтой; 
 • Хувьцаа эзэмшигчид ажилтнууддаа энгийн хувьцааг хямдруулсан үнээр худалдан авах эрх олгосон; 
 • Хөтөлбөрийн хүрээнд олгогдох нийт хувьцааны тоо нь 1.33%-аас ихгүй байна; 
 • Хөтөлбөрт хамрагдахын тулд ажилтан банкинд дор хаяж таван жил бүтэн цагаар ажиллаж тодорхой шалгуур хангасан байх шаардлагатай.